Vijver campus Diepenbeek

De groenste campus van Vlaanderen

8-SEP-2014 - De Campus van de universiteit van Hasselt in Diepenbeek wordt de komende jaren omgevormd tot de groenste campus van Vlaanderen. Natuurpunt maakt er plaats voor blauwgraslanden en soorten als de Moerassprinkhaan en Blauwe knoop.

Bericht uitgegeven door Natuurpunt [land] op [publicatiedatum]

Natuur is er voor iedereen, dus ook voor de studenten van de Universiteit Hasselt. De Campus in Diepenbeek wordt de komende jaren omgevormd tot de groenste campus van Vlaanderen. Natuurpunt maakt er plaats voor blauwgraslanden en soorten als de Moerassprinkhaan en Blauwe knoop.

Met het A-B-C-D-project (Aanpak van de Biodiversiteit op de Campus Diepenbeek) krijgt Natuurpunt de kans om de Universitaire Campus in Diepenbeek om te vormen tot een plaats waar de natuur volop kansen krijgt en studenten en personeel met volle teugen kunnen genieten. Voor het project, waarvan de basis in 2011 werd gelegd in de vorm van een natuurvisie, werkt Natuurpunt samen met de Provincie Limburg, de Universiteit Hasselt, de gemeente Diepenbeek, Hogeschool PXL en Katholieke Hogeschool Limburg. In het najaar van 2013 begonnen de eerste werken. Na die werken krijgt de natuur de tijd om zich te ontwikkelen en uit te breiden.

Oorspronkelijk bestond het gebied grotendeels uit grasland, dat na de verkoop van de gronden aan de Provincie niet meer werd beheerd en zich stilaan tot bos ontwikkelde. De oorspronkelijke natuur kwam daardoor niet meer tot zijn recht komen en werken drongen zich op om de soorten te vrijwaren en een nieuwe kans te geven.

De vijver die jarenlang verscholen lag werd vrijgemaakt en zal binnenkort deel uitmaken van een prachtig stuk natuur (Foto: Dirk Smets)

Natuurpunt probeerde met een reeks ingrepen de natuurwaarde van het gebied te vergroten. Zo kapten of dunden we een aantal gekweekte populierenbestanden en kreeg een vijver die lange tijd verscholen lag tussen de bomen een nieuw leven. Vallende bladeren beïnvloeden de waterkwaliteit niet langer negatief en licht krijgt weer vrij spel. Rond de gebouwen werd de basis gelegd voor een parklandschap met grasland en her en der bomen en struiken. We creëerden ook ruigtes, bosranden en zomen, waardoor soorten zoals de Nachtegaal en de Boomkikker zich terug kunnen vestigen.

Voor de natuur was het heel belangrijk dat het blauwgrasland, waarvan er in heel Vlaanderen maar 200 hectare meer bestaat, in het gebied hersteld werd. Blauwgrasland is een habitattype dat voorkomt op de overgang tussen de Kempen en Haspengouw, en dus ook op de campus in Diepenbeek past. Op dit moment zijn er al specifieke Blauwgraslandsoorten zoals de Blauwe knoop, een Rode lijst-soort, te vinden.

De Moerassprinkhaan werd eveneens op de campus gespot, en ook een Beverpaar huist sinds kort in de nabijgelegen Demer. Die soorten zijn indicators van het grote natuurlijke potentieel van de campus. Door het blauwgrasland de kans te geven om zich er te ontwikkelen en door ook andere natuurtypes zoals vijvergebied en vochtige graslanden te creëren wordt de campus een stapsteen voor hoogwaardige natuur..

De aanwezigheid van de Moerassprinkhaan toont aan dat het gebied veel potentieel heeft (Foto: Dirk Smets)

Natuurlijk werd er ook aan de studenten en het personeel op de campus gedacht. Zo komen er nog platformen waarop de studenten kunnen studeren of genieten van de omliggende natuurpracht en wordt er een knuppelpad aangelegd . Er is ook ruimte voor educatie in de omliggende natuur en de betrokkenheid van de gebruikers van de campus heeft een prominente plaats in het project. Daarnaast zullen ook buurtbewoners en bezoekers de campus als een baken van rust en plaats voor recreatie kunnen gebruiken.

Tekst: Jos Raemakers, Jan Vanstockem
Foto's: Dirk Smets