Schotse Hooglanders in natuurgebied Kuipersveer

Bedrijven en particulieren sponsoren natuurgebied Kuipersveer

FREE Nature
28-MRT-2016 - Kuipersveer is als natuurgebied onderdeel van de noordrand van de Hoeksche Waard. Hier langs de zoetwatergetijderivier de Oude Maas is bijzondere natuur te vinden. Met een historie vervlochten met de suikerfabriek van Puttershoek, leek met de sluiting van de suikerfabriek ook voor dit pareltje het doek te vallen. Met behulp van sponsoring door bedrijven en particulieren wordt het tij nu gekeerd.

Grenzend aan de voormalige suikerfabriek, ligt aan de oever van de Oude Maas het natuurgebied Kuipersveer. Het gebied is circa acht hectare groot en oorspronkelijk buitendijks zoetwatergetijdengebied. Later is hier de tarra opgeslagen, de grond die vrijkomt bij het spoelen van de bieten. Hierna heeft de natuur er weer bezit van genomen. Sinds 1999 wordt dit natuurgebied met behulp van grote grazers beheerd. Onder invloed van die begrazing heeft het zich ontwikkeld tot een structuurrijke begroeiing met ruimte voor tal van soorten. Het gebied staat lokaal bekend om zijn diversiteit en hoeveelheid watervogels, vlinders en libellen.

Natuurgebied Kuipersveer

Na het terugtrekken van de financier Suiker Unie een aantal jaar geleden, als gevolg van de sluiting van de suikerfabriek, leek ook het doek te vallen voor het natuurgebied. Het beheer kost immers geld. FREE Nature en Hoekschewaards Landschap willen het gebied blijven beheren en veilig stellen voor de toekomst, daarom is gezamenlijk een sponsoractie in het leven geroepen. En met succes! Diverse bedrijven uit de regio bleken begaan met dit natuurgebied. Schotgroep BV, KRW milieu en Sterkliniek Dierenartsen Stroowaert zijn de hoofdsponsoren. Daarnaast zijn er allerlei omwonenden en andere particulieren die dit gebied een warm hart toedragen, zij doneren een bedrag en worden hiermee ‘Vriend van Kuipersveer’. Maar we zijn er nog niet, het beheer is nog niet kostendekkend! Ook sponsoren? Kijk op www.freenature.nl

Tekst en foto's: Esther Linnartz, FREE Nature (leadfoto: Schotse Hooglanders in het Kuipersveer)