Schotse Hooglanders in natuurgebied Kuipersveer aan de Oude Maas

Natuurgebied Kuipersveer bedreigd door sluiting fabriek

FREE Nature
22-JUN-2015 - Sinds 1999 verzorgt FREE Nature in opdracht van de SuikerUnie het beheer van het natuurgebied Kuipersveer, een pareltje van 7 hectare aan de Oude Maas in de Hoekse Waard. Nu de suikerfabriek gesloten is, hangt het beheer van dit gebied aan een zijden draadje.

Bericht uitgegeven door FREE Nature [land] op [publicatiedatum]

Sinds 1999 verzorgt FREE Nature in opdracht van de SuikerUnie het beheer van het natuurgebied Kuipersveer, een pareltje van 7 hectare aan de Oude Maas in de Hoekse Waard. Nu de suikerfabriek gesloten is, hangt het beheer van dit gebied aan een zijden draadje.

De SuikerUnie heeft sinds 1999 het beheer van Kuipersveer gefinancierd. Het bedrijf pachtte de grond van de Nederlandse staat. Het gebied werd in het verleden gebruikt voor opslag van tarra, grond die vrijkomt bij het spoelen van de suikerbieten. De suikerfabriek is inmiddels gesloten en afgebroken. Niet zo vreemd dat de SuikerUnie de grond niet langer wenst te pachten.

Schotse Hooglanders in natuurgebied Kuipersveer aan de Oude Maas (foto: Esther Linnartz)

FREE Nature heeft sinds 2013 zonder geld of gebruiksovereenkomst het beheer van Kuipersveer voortgezet.  De staat vraagt een commerciële pachtprijs en er is geen subsidie voor het beheer. Zonder oplossing voor de hoge pachtprijs en financiering van het beheer moet FREE Nature het beheer staken. Zou de kudde Schotse hooglanders hier vertrekken, dan verandert het gebied snel in een monotone ruigte. Nu is Kuipersveer dankzij de variatie in de structuur van de begroeiïng juist rijk aan insecten. Met als topper de rivierrombout, een schitterende libel die hier jaarlijks in deze tijd van het jaar jagend is aan te treffen.

Natuurgebied Kuipersveer aan de Oude Maas (foto: Chris Braat)

Kuipersveer is onderdeel van de noordrand van de Hoekse Waard. De Oude Maas kent hier door de verbinding met de Nieuwe Waterweg een flinke getijdenwerking. Door de aanvoer van rivierwater is er geen invloed van zout. In de grienden en rietlanden komen kenmerkende plantensoorten als spindotter en rivierkruiskruid voor. De grienden vormen ware laaglandwildernissen, doorsneden door kreken. Bever en ijsvogel voelen zich hier thuis. In combinatie met de meer open delen waar begrazing een rol speelt, vormt de noordrand van de Hoekse Waard een rijk en bijzonder gebied dat zich uitstrekt van het Spui bij Oud-Beijerland tot de polder Groot Koninkrijk bij Dordrecht. Kuipersveer is een onderdeel van deze oeverzone. Doordat Kuipersveer is opgehoogd vormt het een veilige vluchtplaats voor allerlei insecten die in de lage natte delen niet blijvend kunnen overleven en die in de agrarische polders te weinig voedsel en beschutting vinden.

Samen met onder andere de Stichting Hoekschewaards Landschap en Staatsbosbeheer wil FREE Nature beheer en beleving van de noordrand van de Hoekse Waard stap voor stap meer tot een geheel maken. Voortzetten van de begrazing van Kuipersveer hoort daar bij. Komende maanden gaan we op zoek naar sponsors voor dit gebied. Suggesties en tips zijn welkom!

Tekst: Chris Braat, FREE Nature
Foto's: Esther Linnartz, FREE Nature; Chris Braat, FREE Nature