Rivierrombout

Recordaantal rivierrombouten op Kuipersveer

ARK Rewilding Nederland
24-AUG-2011 - Nog nooit werden er zoveel rivierrombouten gezien langs de oevers van de Oude Maas als nu in augustus. Deze libel stierf in 1902 uit, maar sinds zijn comeback in 1996 is de soort bezig aan een opmars. In het natuurgebiedje Kuipersveer zijn maar liefst tien verschillende exemplaren geteld op een traject van vierhonderd meter, een ongekend hoge dichtheid!

Bericht uitgegeven door ARK op [publicatiedatum]

Nog nooit werden er zoveel rivierrombouten gezien langs de oevers van de Oude Maas als nu in augustus. Deze libel stierf in 1902 uit, maar sinds zijn comeback in 1996 is de soort bezig aan een opmars. In het natuurgebiedje Kuipersveer zijn maar liefst tien verschillende exemplaren geteld op een traject van vierhonderd meter, een ongekend hoge dichtheid!

Rivierrombout (foto: Leo Linnartz, ARK)Rivierrombouten waren in 1902 uitgestorven, maar keerden door verbeterde waterkwaliteit in 1996 weer terug in Nederland. Vanaf die tijd is de soort vanuit Nijmegen aan een opmars bezig in de Nederlandse rivieren.

Het natuurgebied Kuipersveer maakt onderdeel uit van de voormalige suikerfabriek in Puttershoek. Op deze plek werd de bietenspoelgrond opgeslagen. Sinds 2000 wordt het als natuurgebied beheerd en graast er jaarrond een kleine kudde Schotse Hooglanders van FREE nature. De structuurrijke en bloemrijke ruigte blijkt goed voor veel soorten en de insectenrijkdom neemt nog jaarlijks toe. Sinds 2005 worden er jaarlijks waarnemingen gedaan van rivierrombouten.

Ook elders langs de Oude Maas worden wel rivierrombouten gezien. Dit zijn de meest westelijke waarnemingen van deze riviergebonden soort in ons land en bovendien in zoetwatergetijdengebied. Het natuurgebied Kuipersveer is het enige langs de Oude Maas met een vaste populatie. Hier zijn vanaf juni meerdere exemplaren aan te treffen in de insectenrijke ruigte langs de oever. Dit jaar doet de populatie in Kuipersveer het erg goed met een vrijwel continue aanwezigheid van rivierrombouten in relatief hoge aantallen. Vele bezoekers zijn speciaal voor deze soort naar het natuurgebiedje afgereisd en hebben de soort ook gezien, getuige de vele waarnemingen op internet.

Tekst en foto's: Leo Linnartz, ARK