Hoog water rivieren, dieren zoeken hogere delen op

Zomerhoogwater: dieren FREE Nature blijven in uiterwaarden

FREE Nature
6-JUN-2016 - Na de grote hoeveelheden regen van de afgelopen week in Zuid-Duitsland steeg de Rijn te Lobith afgelopen weekend tot 13 meter boven NAP. Bij dergelijke waterstanden wordt er gesproken van een zomerhoogwater en lopen de lage delen van de uiterwaarden onder water. In overleg met terreineigenaar Staatsbosbeheer is gekozen om de Galloways en Koniks in de Gelderse Poort te laten staan.

De hogere delen en bekade uiterwaarden blijven droog. Daarnaast zijn er nu jonge kalveren en veulens. Vangacties en verplaatsingen brengen alleen maar extra stress en risico’s met zich mee. Vandaar dat FREE Nature er, in overleg met terreineigenaar Staatsbosbeheer, voor gekozen heeft om de Gallowayrunderen en Konikpaarden in de Gelderse Poort in de uiterwaarden te laten staan. Wel worden weer- en waterberichten door de beheerder nauwlettend in de gaten gehouden, om in te grijpen wanneer dat nodig mocht zijn. Graag vragen wij de mensen om de dieren rust te laten en niet te dicht in de buurt te komen, ook niet met boten of drones. Inmiddels zakt het water weer.

Niet uniek

De waterstanden die deze periode bereikt worden zijn niet uniek voor de Nederlandse rivieren in de zomer. Gemiddeld komen ze eens in de 5 tot 7 jaar voor. De laatste keer was pas 3 jaar geleden, toen steeg de Rijn op 7 juni 2013 zelfs tot 13,75 meter.

Gallowayrund in een half ondergelopen uiterwaard

Hoewel voor de afgelopen winter de hoogst gemeten stand op 12,89 meter (op 14 februari) uitkomt, komen hogere waterstand in de winter regelmatig voor. Gemiddeld stijgt de rivier in de winter eens in de twee jaar tot boven de 14 meter. Een stand waarbij de meeste uiterwaarden onder water komen te staan. Onze Nederlandse dijken zijn trouwens gebouwd om nog hogere standen te trotseren, daarbij is bijvoorbeeld 16 meter geen probleem. Maar daarvoor moeten we inmiddels meer dan 20 jaar terug in de tijd en een dergelijke stand zal deze zomer zeker niet bereikt worden.

Koniks zijn vertrouwd met hoog water

Natuurlijke begrazing

Gallowayrunderen en Konikpaarden worden door FREE Nature op de gronden van Staatsbosbeheer ingezet voor natuurlijke begrazing. Het doel daarbij is om de dieren zo veel mogelijk hun gang te laten gaan. Bijvoorbeeld door ze ook in tijden dat delen van de uiterwaarden plasdras staan, daar te laten lopen. De ervaring leert dat de dieren uit zichzelf de hogere en drogere delen op zoeken. Op zo’n manier leren dieren om te gaan met het water.

Tekst: Fokko Erhart, FREE Nature en Thijmen van Heerde, Staatsbosbeheer
Foto’s: Wildernisfoto.nl