Zomerbloei en effecten van jaarrondbegrazing

FREE Nature
1-AUG-2016 - Veel planten in de gebieden waar dieren van FREE Nature grazen staan deze weken massaal in bloei. Dat levert prachtige beelden op. Juist nu is het effect van de natuurlijke begrazing goed te zien. Als gevolg van het grazen van paard en rund ontstaat er een mozaïek aan kleuren. Weliswaar gaat het grotendeels om algemene plantensoorten, toch is elke vierkante meter uniek.

Wees er snel bij, want het landschapsbeeld verandert in gebieden met natuurlijke begrazing constant! De ontwikkeling van de vegetatie in de loop van het voorjaar is hieronder in beeld gebracht. De foto's in de serie zijn allemaal gemaakt op hetzelfde punt op de oever van de Waal in de Klompenwaard bij Doornenburg.

Vegetatie-ontwikkeling in de Klompenwaard vanaf het voorjaar

Rond eind maart/begin april komt de grasgroei op gang en verandert de vegetatie van bruin/geel naar fris groen (linker foto). In de loop van het voorjaar neemt de vegetatie toe (middelste foto) en in de loop van juli komen veel bloemen tot bloei (rechter foto).

Jaarrondbegrazing met Gallowayrunderen in de Gelderse Poort

Jaarrondbegrazing is de sleutel

Mozaïek aan bloemen en kruidenDe hier gepresenteerde foto’s zijn allemaal gemaakt in gebieden in de Gelderse Poort met jaarrondbegrazing, beheerd door Staatsbosbeheer. In die gebieden wordt dus niet gemaaid en lopen het hele jaar door (min of meer) hetzelfde aantal grazers. Daarbij is het aantal grazers zo gekozen, dat er geen dieren omkomen van de honger. Het bijkomende effect is dat er in de zomer ruim voldoende te eten is voor de paarden en runderen, waardoor het gewas de dieren letterlijk en figuurlijk boven het hoofd groeit.

Tekst: Fokko Erhart, FREE Nature
Foto’s: www.wildernisfoto.nl