Galloways waden door het wassende water

Galloways Erlecomse waard uit voorzorg geëvacueerd

FREE Nature
16-FEB-2016 - Vrijdag 12 februari zijn de Galloway-runderen van FREE Nature uit de Erlecomse waard gehaald. Dit is gedaan om te voorkomen dat deze dieren ingesloten raken door het wassende water van de Waal. De dam die de oeverwal met de dijk verbindt kwam namelijk die nacht onder water te staan.

Hoewel volgens de voorspellingen op zondagmorgen de piek zou passeren (maximaal 13.00 meter +NAP te Lobith), is het nog onduidelijk tot welke standen de rivier gaat stijgen als straks in de dooi invalt in het Duitse Middengebergte. De oeverwal waar de dieren nu nog droge voeten hebben, komt namelijk onder water te staan als de rivier 1 meter hoger komt dan de huidige piek.

Vangkraal staat klaar om dieren te evacueren

Bestemming

De Galloway-runderen zijn naar hun soortgenoten in de Groenlanden gebracht. Het aantal dieren dat daar loopt wordt bewust laag gehouden, zodat er ook voldoende ruimte is als de dieren uit de Erlecomse waard op bezoek komen. Als in de loop van april de kans op hoogwater weer geweken is, worden de Galloway-runderen en de Konik-paarden weer terug gebracht naar de Erlecomse waard.

 

 

 

Galloways in het wassende water

Natuurlijke begrazing

Galloway-runderen (en Konik-paarden) worden door FREE Nature op de gronden van Staatsbosbeheer ingezet voor natuurlijke begrazing. Het doel daarbij is om de dieren zo veel mogelijk hun gang te laten gaan. Bijvoorbeeld door ze het hele jaar door buiten te laten lopen. Door het aantal dieren af te stemmen op de hoeveelheid voedsel die in de winterperiode beschikbaar is, ontstaan er zomers ruigten met veel bloeiende bloemen, waar weer veel insecten en vogels van profiteren.

Voor meer informatie:
Tekst: Fokko Erhart, FREE Nature en Thijmen van Heerde, Staatsbosbeheer
Foto's: Henk Baron (leadfoto: Galloways in het wassende water)