Gelderse Poort

Fotomast brengt vegetatiestructuur Gelderse Poort in beeld

FREE Nature
9-MEI-2016 - De komende jaren brengt FREE Nature in opdracht van Staatsbosbeheer de ontwikkeling van de vegetatiestructuur in beeld middels een fotomast. Jaarlijks worden op verschillende oeverwallen panoramafoto’s gemaakt. Groot voordeel van de fotomast is dat het mogelijk is om jaarlijks op exact dezelfde locatie en exact dezelfde hoogte een serie foto’s te maken. Dit levert nu al leuke resultaten op!

FREE-beheerder Fokko Erhart; “In opdracht van Staatsbosbeheer ben ik de afgelopen weken op pad geweest met een fotomast. Een uitschuifbare mast die maximaal 7 meter lang is. De laatste 1,5 meter is wel wat aan de dunne kant, dus daar maak ik niet altijd gebruik van. Het doel was om foto’s te maken van de structuur van de vegetatie. Per uiterwaard in de Gelderse Poort waren er vooraf ongeveer vijf te fotograferen punten aangegeven. Deze punten zijn gekozen op plekken waar naar verwachting de komende jaren de vegetatie gaat veranderen.”

Woodhenge in de Millingerwaard middels fotomast

Drone op een stok

Het doel van dit onderzoek is niet om jaarlijks een vlakdekkende meting te verrichten. Wel kan op deze manier goed de verandering in structuur in beeld gebracht worden. Middels via GPS vastgelegde locaties en door de foto’s steeds op dezelfde hoogte te nemen is het mogelijk om jaar in jaar uit op exact dezelfde positie een nieuwe series foto’s te maken. Bovendien lijkt regelgeving rondom vliegen met drones steeds strenger te worden, iets waarvan de fotomast geen last heeft.

De foto’s die gemaakt zijn middels deze ‘drone op een stok’ leveren nu al verrassende beelden op. Het voorbeeld hieronder laat (links) de foto zien vanaf de grond, waarbij het lijkt alsof het hele gebied verruigd is. De foto rechts is vanaf hetzelfde punt genomen, maar dan met een fotomast vanaf 5,5 meter hoogte. Dan zie je dat er een mozaïek is van ruigere en grazigere delen.

Verschil in beeld tussen foto op 1,5 meter hoogte en middels fotomast

Als er de komende jaren op dezelfde plaatsen en op dezelfde manier foto’s worden gemaakt dan wordt het (naar verwachting) duidelijk of de verhouding gras, ruigte en struweel/bos verandert. Welke factoren in welke mate invloed hebben op de ontwikkeling van de structuur van de vegetatie, en of het wenselijk is om die te beïnvloeden, is een heel andere vraag. Die zal niet te beantwoorden zijn met het maken van foto’s alléén.

Voorlopig levert het in ieder geval wel mooie beelden op en geeft het weer een nieuwe kijk op de prachtige natuurgebieden in de Gelderse Poort.

Afwisseling meidoorns en grasland in beeld middels fotomast

Tekst: Fokko Erhart & Roeland Vermeulen, FREE Nature
Foto’s: Fokko Erhart, FREE Nature