Vier tekenstadia op duim

De zeer hoge temperaturen activeren teken: doe de tekencheck!

De Natuurkalender
9-MRT-2014 - Door de zeer hoge temperaturen loopt het verwachte tekenactiviteitsniveau deze dagen sterk op, en is het extra raadzaam om te controleren op tekenbeten na een dag in het groen. In het zuidoosten wordt zelfs de categorie ‘Zeer hoog’ bereikt. De afgelopen week werden beduidend meer tekenbeten gemeld op Tekenradar.nl dan in de voorgaande weken. Overigens werden de hele winter tekenbeten doorgegeven.

Bericht uitgegeven door De Natuurkalender en RIVM [land] op [publicatiedatum]

Door de zeer hoge temperaturen loopt het verwachte tekenactiviteitsniveau deze dagen sterk op, en is het extra raadzaam om te controleren op tekenbeten na een dag in het groen. In het zuidoosten wordt zelfs de categorie ‘Zeer hoog’ bereikt. De afgelopen week werden beduidend meer tekenbeten gemeld op Tekenradar.nl dan in de voorgaande weken. Overigens werden de hele winter tekenbeten doorgegeven.

Tekenbeten en Lyme geval geregistreerd van 1 tot en met 8 maart 2014 (bron: Tekenradar.nl)Sinds het begin van de winter op 1 december zijn er 120 tekenbeten doorgegeven op Tekenradar.nl. Dit zijn er twee keer zo veel als het jaar ervoor. Naast de toegenomen bekendheid van Tekenradar.nl is de oorzaak hiervoor vooral de zeer hoge wintertemperatuur. De gemiddelde wintertemperatuur kwam uit op 6,0 graden Celsius. Tegenwoordig is 3,4 graden normaal voor de maanden december, januari en februari. De afgelopen winter was daarmee na de winter van 2007 de warmste in drie eeuwen.

De afgelopen week nam het aantal tekenbeten dat werd doorgegeven op Tekenradar.nl sterk toe ten opzichte van de voorgaande weken. De toename liep gelijk op met de toename van het voorspelde tekenactiviteitsniveau van ‘Minimaal’ naar ‘Gering’. De komende dagen loopt het voorspelde activiteitsniveau in het hele land sterk op als gevolg van de verwachte hoge temperaturen. In het zuidoosten van het land wordt zelfs een paar dagen het niveau ‘Zeer hoog’ bereikt. Dit niveau wordt normaal gesproken later in het jaar bereikt. Of ook daadwerkelijk zo vroeg in het jaar alle teken geactiveerd worden door de zeer hoge temperaturen is nog even de vraag, maar een flinke stijging van het activiteitsniveau is zeer waarschijnlijk. Het is dus raadzaam om te controleren op tekenbeten na een dag in het groen. Daarbij komt ook dat bij deze omstandigheden meer mensen het groen in trekken waarmee meer mensen risico lopen op een tekenbeet, waardoor de ziekte van Lyme kan worden opgelopen.

Teken op nagel van een duim. Linksboven vrouwtje, daaronder het mannetje, rechtsboven de nimf en daaronder een larfje (bron: RIVM)

Tijdens de Week van de Teek vanaf 7 april zullen we vanuit Tekenradar.nl met meer resultaten komen over de geografische spreiding van tekenbeetmeldingen over Nederland, en de tot nu toe opgestuurde teken. Ook zullen we een update geven van het aantal deelnemers aan het Tekenradar.nl onderzoek naar preventieve antibiotica na een tekenbeet. Meer informatie over de week van de Teek is te vinden op www.weekvandeteek.nl.

Tekst: Arnold van Vliet en Wichertje Bron, De Natuurkalender, Wageningen University; Kees van den Wijngaard, Wilfrid van Pelt, Margriet Harms, Agnetha Hofhuis en Sita Bennema, RIVM
Foto: RIVM
Kaartje: Tekenradar.nl