Door warmte nog zeer veel soorten libellen actief

De Vlinderstichting
1-NOV-2014 - De afgelopen dagen zijn er maar liefst twintig soorten libellen gezien. Er werden onder andere zeven heidelibellensoorten gezien waaronder ook de schaarse en zeldzame soorten zoals de zwervende, zuidelijke en bandheidelibel. Bij de waargenomen soorten zitten ook diverse zuidelijke soorten zoals de zadellibel en de vuurlibel. De vuurlibel is al vijftien jaar bezig met een sterke opmars in ons land. Zolang het nog niet flink heeft gevroren blijven veel libellen actief.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting [land] op [publicatiedatum]

De afgelopen dagen zijn er maar liefst twintig soorten libellen gezien. Er werden onder andere zeven heidelibellensoorten gezien waaronder ook de schaarse en zeldzame soorten zoals de zwervende, zuidelijke en bandheidelibel. Bij de waargenomen soorten zitten ook diverse zuidelijke soorten zoals de zadellibel en de vuurlibel. De vuurlibel is al vijftien jaar bezig met een sterke opmars in ons land. Zolang het nog niet flink heeft gevroren blijven veel libellen actief.

Vrouwtje (onder) houtpantserjuffer boort eitjes onder de bast (foto: Kars Veling)De afgelopen dagen zijn er maar liefst twintig soorten libellen gezien. De bruine en zeldzame noordse winterjuffer zijn nu in of op weg naar hun overwinteringsgebieden. Daar kruipen ze weg in winterslaap en na de winter zullen ze terug naar de voortplantingswateren gaan. Alle andere soorten kunnen als libel de winter niet overleven en deze zullen na wat strengere nachtvorst verdwijnen.

Een aantal soorten overwintert als eitje. De houtpantserjuffer bijvoorbeeld, die nu nog regelmatig wordt gezien, zet de eitjes af onder de bast van bomen en struiken die boven het water groeien. De eitjes blijven daar de hele winter zitten. In het voorjaar kruipen de larven er uit en deze laten zich vallen in de hoop in het water terecht te komen. Daar ontwikkelen ze zich als larve om in de loop van juli weer als nieuwe generatie juffer tevoorschijn te komen.

Vuurlibel, steeds meer voorkomend (foto: Kars Veling)Zeven van de waargenomen libellen zijn heidelibellen en ook schaarse en zeldzame soorten zoals de zwervende, zuidelijke en bandheidelibel zijn nog gemeld. Bij de waargenomen soorten zijn ook een aantal zuiderlingen. De vuurlibel is de afgelopen tien tot vijftien jaar aan een ware opmars bezig vanuit het zuiden. De soort plant zich nu op heel veel plekken in ons land voort en vliegt vooral in juli en augustus, maar de afgelopen weken zijn ze ook nog op bijna tien locaties waargenomen. De zadellibel is een soort uit het zuiden van Europa, die af en toe deze kant op zwerft. Er was dit voorjaar een mogelijke waarneming in de duinen bij Bergen en afgelopen week is er een gevonden in de Achterhoek. Deze is mogelijk met zuidelijke stromingen mee gekomen. Heeft u zelf libellen gezien de afgelopen dagen geef die dan door via Waarneming of Telmee.

Tekst en foto’s: Kars Veling, De Vlinderstichting