Zoetwatervissen Nieuwe Waterweg opmerkelijk ver richting zee

Stichting RAVON
8-AUG-2014 - Sportvissers doen opmerkelijke waarnemingen van snoekbaars en roofblei in de Nieuwe Waterweg. Deze zoetwatersoorten worden normaal pas kilometers verder stroomopwaarts aangetroffen. Blijkbaar is de afvoer van zoet rivierwater hoog genoeg om deze soorten zo ver richting zee voor te laten komen.

Bericht uitgegeven door Stichting RAVON [land] op [publicatiedatum]

Sportvissers doen opmerkelijke waarnemingen van snoekbaars en roofblei in de Nieuwe Waterweg. Deze zoetwatersoorten worden normaal pas kilometers verder stroomopwaarts aangetroffen. Blijkbaar is de afvoer van zoet rivierwater hoog genoeg om deze soorten zo ver richting zee voor te laten komen.

Sinds de voltooiing van de deltawerken is de eind 19e eeuw gegraven Nieuwe Waterweg de enige locatie in de Rijndelta met een natuurlijke overgang van zout naar zoet water. De Nieuwe waterweg is tevens de enige route waarlangs vissen zonder barrières tussen het riviersysteem en de zee kunnen migreren (diadrome vissoorten). Ondanks de kunstmatige aard van dit waterlichaam en de intensieve scheepvaart kent de Nieuwe Waterweg een hoge visdiversiteit, die met name bestaat uit soorten van zout water en diadrome soorten, vissen die migreren tussen zee (zout water) en rivieren (zoet water).

Grote roofblei gevangen door Jan Verkade tijdens het zeebaarzen (foto: Joop Folkers)

In de zomermaanden hebben veel sportvissers het voorzien op fint en zeebaars die vanuit de Noordzee de Nieuwe Waterweg op komen om daar te foerageren. De laatste weken vormden snoekbaars en roofblei opmerkelijke bijvangsten op het traject tussen Maassluis en Hoek van Holland. Deze zoetwatervissen leven normaal in zoet tot licht brak water en zakken meestal niet verder af dan Vlaardingen, maar werden nu tot stroomafwaarts van de Maeslantkering gevangen. Het zoutgehalte ter plaatse varieert tussen de 2,0 en 14,5 gram per liter afhankelijk van het getij. Van snoekbaars werden grote aantallen juvenielen van rond de 10 centimeter tussen de stortstenen langs de oevers aangetroffen. De vangst van roofblei bestond uit enkele grote volwassen exemplaren. Dat beide soorten aan de hengel gevangen werden geeft aan dat het zoutgehalte op dat moment geen belemmering vormde om actief voedsel op te nemen. Mogelijk komen deze soorten nu verder richting zee door de relatief hoge rivierafvoer in deze zomer.

Snoekbaars gevangen door Rob le Duc tijdens het vliegvissen op fint (foto: Rob le Duc)

Kijk voor meer informatie op www.ravon.nl (>Infotheek >Soortinformatie>Vissen)

Tekst: Martijn Schiphouwer, RAVON
Foto’s: Joop Folkers; Rob le Duc