ingekorven vleermuizenkolonie

Ingekorven vleermuizen houden stand

27-AUG-2014 - Jaarlijks controleren de medewerkers van de vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt alle kraamkolonies van de Ingekorven vleermuis in de zomer. Net als vorig jaar werden in 2014 ongeveer 1200 dieren geteld, verspreid over acht locaties. Daarmee blijft de Ingekorven vleermuis een van de meest kwetsbare soorten die in Vlaanderen voorkomen.

Bericht uitgegeven door Natuurpunt [land] op [publicatiedatum]

Jaarlijks controleren de medewerkers van de vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt alle kraamkolonies van de Ingekorven vleermuis in de zomer. Net als vorig jaar werden in 2014 ongeveer 1200 dieren geteld, verspreid over acht locaties. Daarmee blijft de Ingekorven vleermuis een van de meest kwetsbare soorten die in Vlaanderen voorkomen.

Eerder dit jaar maakte het INBO een Rode lijst op van de zoogdieren in Vlaanderen. Daaruit bleek dat het niet goed gaat met onze vleermuizen: twee derde van de soorten is bedreigd. De vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt volgt daarom de dieren jaarlijks op. In de winter controleren vrijwilligers honderden overwinteringsplaatsen en in de zomer onder meer zolders. Eind juli is het de beurt aan de woonplaatsen van de Ingekorven vleermuizen, een van de zeldzaamste vleermuizensoorten in Vlaanderen.
De voorbije maand controleerde de Vleermuizenwerkgroep de toestand van kolonies Ingekorven Vleermuizen op acht verschillende locaties in Vlaanderen. Ook in Wallonië, Nederland en het noorden van Duitsland werden in dezelfde periode en op dezelfde manier de bestaande vleermuizenkolonies onderzocht.

Met slechts duizend gekende exemplaren is de Ingekorven vleermuis een van de zeldzaamste vleermuizensoorten in Vlaanderen (Foto: René Janssen)

Uit het onderzoek van de Vleermuizenwerkgroep van de afgelopen maand blijkt dat de grotere kolonies het over het algemeen goed doen, maar dat iets meer geïsoleerde, kleine groepen het moeilijk hebben. Kraamkolonies zijn altijd erg kwetsbaar. Doordat de vleermuizen met zo veel samenkomen om hun jongen ter wereld te brengen en elk jaar dezelfde plaats gebruiken, is de bescherming van die plaatsen enorm belangrijk. Dat staat ook in het ontwerp van het soortbeschermingsprogramma ‘vleermuizen’ dat dit voorjaar werd opgemaakt. “We hopen dat de minister snel werk maakt van de goedkeuring en uitvoering van het soortbeschermingsprogramma”, zegt Kris Boers van de Vleermuizenwerkgroep, “want nog regelmatig komen we op plaatsen waar de eigenaar er alles aan heeft gedaan om de vleermuizen weg te jagen. Erg jammer is dat, want de diertjes beschadigen niets en vallen niemand lastig. Een stimulans vanuit de overheid naar de eigenaars van de gebouwen waar de dieren verblijven zou al heel wat kunnen helpen.”

De Ingekorven vleermuis hangt als enige van onze inheemse soorten echt ondersteboven aan het plafond. Hierdoor zijn ze erg kwetsbaar voor verstoring en voor veranderingen in hun omgeving. Andere soorten kruipen doorgaans tussen smalle kieren of in bomen. Ingekorven vleermuizen jagen in stallen op stalvliegen en in de bossen naar spinnen. Het is een warmteminnende soort die in Vlaanderen de noordgrens van haar verspreidingsgebied bereikt. De Ingekorven vleermuis geniet de grootste bescherming volgens de Europese habitatrichtlijn.

Om de Ingekorven vleermuis als soort te behouden is het ontzettend belangrijk dat de bestaande, gekende woonplaatsen beschermd worden (Foto: Wesley Overman)

De vrouwtjes van de Ingekorven vleermuis hangen in de zomer in een groepje op een zolder of in een stal. In Vlaanderen zijn er acht plaatsen gekend. Daar brengen ze hun jong ter wereld. De grootste kraamkolonie in Vlaanderen telt ongeveer 500 dieren, vrouwtjes en jongen samen. De mannetjes leven alleen en gescheiden van de wijfjes.

De ingekorven vleermuis is een middelgrote vleermuis van 41-53 mm lang. Ze heeft een spanwijdte van 22-24,5 cm. Opvallend is de lange, wollige vacht. De haren op de rugzijde hebben drie kleuren: grijs aan de basis, in het midden strogeel en de haarpunt roodbruin. De buikzijde van de ingekorven vleermuis is gelig grijs van kleur. De soort dankt haar naam aan de duidelijke knik in de buitenrand van het oor.

Wie meer te weten wil komen over vleermuizen kan dit weekend op verschillende locaties in Vlaanderen deelnemen aan de Nacht van de Vleermuis. Een overzicht van alle activiteiten vind je op www.nachtvandevleermuis.be.

Tekst: Kris Boers
Foto’s: René Janssen, Wesley Overman