Bosgeelster

Bosgeelster terug in de Millingerwaard

ARK Rewilding Nederland
23-MRT-2014 - Afgelopen week werden bosgeelsterren ontdekt in natuurgebied de Millingerwaard van Staatsbosbeheer. De vorige waarneming dateert uit 1971. Of de zeldzame soort al die jaren is gemist of afwezig was is niet duidelijk.

Bericht uitgegeven door ARK [land] op [publicatiedatum]

Afgelopen week werden bosgeelsterren ontdekt in natuurgebied de Millingerwaard van Staatsbosbeheer. De vorige waarneming dateert uit 1971. Of de zeldzame soort al die jaren is gemist of afwezig was is niet duidelijk.

Afgelopen week ontdekte Marcel Hospers bosgeelsterren (Gagea lutea) in de Millingerwaard. Een spectaculaire waarneming. De soort is een typische vertegenwoordiger van de lentebloeiers die thuishoren in het hardhoutooibos en in de Millingerwaard meer dan veertig jaar lang niet werd gezien.

Bosgeelster (foto: Twan Teunissen)

De bosgeelster is een bolgewasje dat in het vroege voorjaar bloeit. Meestal groeit deze geelster in vochtige, voedselrijke bossen. In Nederland komt ze vooral in het oosten van het land in het wild voor. Hier groeit ze vaak op oeverwallen langs riviertjes zoals de Slinge in de Achterhoek en de Geul in Zuid-Limburg.

Slangenlook (foto: Twan Teunissen)De vindplaats in de Millingerwaard ligt op een hele grote oeverwal, in het restant hardhoutooibos dat wordt begraasd door runderen en paarden. In het bos groeien ook andere bijzonderheden zoals slangenlook en besanjelier.

In 1971 werd de bosgeelster voor het eerst gevonden in de Millingerwaard. Daarna werd ze niet meer gezien, wat niet per se betekent dat ze er niet aanwezig was. Bosgeelsterren worden nogal eens gemist omdat ze vroeg in het jaar bloeien als veel floristen nog in winterslaap zijn en bosgeelsterren bloeien in sommige jaren niet. Hopelijk weet de bosgeelster zich hier flink uit te breiden en worden de bolletjes tijdens een volgend extreem hoogwater verspreid naar benedenstroomse natuurgebieden.

Tekst en foto's: Twan Teunissen, ARK Natuurontwikkeling