Gewone pad, EENMALIG GEBRUIK

Heen en weer: het einde van de grote paddentrek

24-MRT-2014 - Dit jaar werden de eerste trekkende padden vastgesteld op 4 februari. De echte vloedgolf kwam er op 20 februari. Dit is best vroeg want die eerste piek valt meestal pas rond 10 maart. De extreem zachte winter zit hier zeker voor iets tussen. Een tweede piek viel op 10 maart maar daarna nam de trekintensiteit sterk af. Sinds 14 maart werd de eerste terugtrek vastgesteld. Een verhaal van heen en weer.

Bericht uitgegeven door Natuurpunt Studie [land] op [publicatiedatum]

Dit jaar werden de eerste trekkende padden waargenomen op 4 februari. De echte vloedgolf volgde op 20 februari. Dit is best vroeg want die eerste piek valt meestal pas rond 10 maart. De extreem zachte winter zit hier zeker voor iets tussen. Een tweede piek viel op 10 maart maar daarna nam de trekintensiteit sterk af. Sinds 14 maart werd de eerste terugtrek vastgesteld. Een verhaal van heen en weer.

Doorgaans gaan eerst de niet gepaarde mannetjes op trek. Na enkele dagen volgen de gepaarde wijfjes die hun partner op de rug meedragen. Midden maart had het gros van de Gewone padden de paarplaats bereikt. Tijdens de paring omklemt het mannetje met zijn voorpoten het wijfje, onder haar oksels. Nadat het vrouwtje 2.000 tot 6.000 eitjes heeft afgezet in een drie tot vier meter lang dubbel eisnoer dat rond waterplanten, rietstengels of in het water drijvende takken wordt gewonden, verlaat ze onmiddellijk het water en trekt ze terug naar de zomerbiotoop. De mannetjes verlaten de poel pas enkele weken later. Gemiddeld komt de terugtrek op gang vanaf de laatste week van maart, maar in 2014 werden de eerste terugtrekkers al gesignaleerd op 14 maart. De terugtrek van volwassen exemplaren is veel meer in de tijd gespreid dan de heentrek.

Elk jaar worden tienduizenden padden veilig opgevangen in emmers. Vervolgens worden ze door vrijwilligers overgezet naar hun voortplantingspoel. (foto: Raf Aerts)

In Vlaanderen werden ook dit jaar weer tienduizenden amfibieën veilig de weg overgezet door vrijwilligers. Nu ook de piek van de terugtrek net achter de rug is, lijkt de jaarlijkse trek van 2014 op zijn laatste benen te lopen.

Natuurpunt wacht nu de resultaten van alle acties af om de eindbalans op te maken. In 2013 werden op 249 acties (gespreid over 122 gemeenten) 175.162 amfibieën veilig de weg overgezet. Uit de eerste resultaten lijkt het in 2014 een pak minder te worden. Vooral Gewone padden lijken sterk in de min te gaan. Bij Bruine kikkers zal de terugval vermoedelijk minder groot zijn. Van zodra alle resultaten binnen zijn, kan een meer uitgebreide vergelijking met de vorige jaren worden gemaakt en kan ook naar een verklaring voor de verschillen en tendensen gezocht worden.

Natuurpunt is verheugd over de stijgende populariteit van paddenoverzetacties. Elk jaar worden nieuwe acties opgestart. Natuur- en jeugdverenigingen, maar ook scholen en bewonerplatforms tonen een toenemende interesse voor deze concrete, éénvoudige en educatieve acties. Ook de media coveren de jaarlijkse paddentrek in toenemende mate. Intussen zien ook bedrijven het marketingpotentieel in van de populaire overzetacties. Zo stelt Froggy al twee jaar financiële middelen ter beschikking van Natuurpunt om haar coördinerende rol nog beter te kunnen uitwerken.

Het aantal paddenoverzetacties in Vlaanderen stijgt nog steeds (grafiek: HYLA).

Tekst: Dominique Verbelen, Natuurpunt Studie
Foto's: Raf Aerts