buizerd

Meldpunt geweld tegen wilde dieren geopend

23-JUN-2014 - Sinds gisteren is er een landelijk burgermeldpunt Wildlife Crime. Het meldpunt is gisterochtend geopend in het VARA Radio 1-programma Vroege Vogels. Met enige regelmaat worden dieren moedwillig gedood of gevangen. Zo zijn afgelopen week in Overijssel jonge vossen vergiftigd en werden in Friesland bomen met roofvogelnesten omgezaagd. Maar hoe vaak dit soort misdaden precies plaatsvindt is onduidelijk. Met het meldpunt www.wildlifecrime.nl willen de Provinciale Natuur- en Milieufederaties daar inzicht in krijgen.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

Sinds gisteren is er een landelijk burgermeldpunt Wildlife Crime. Het meldpunt is gisterochtend geopend in het VARA Radio 1-programma Vroege Vogels. Met enige regelmaat worden dieren moedwillig gedood of gevangen. Zo zijn afgelopen week in Overijssel jonge vossen vergiftigd en werden in Friesland bomen met roofvogelnesten omgezaagd. Maar hoe vaak dit soort misdaden precies plaatsvindt is onduidelijk. Met het meldpunt www.wildlifecrime.nl willen de Provinciale Natuur- en Milieufederaties daar inzicht in krijgen.

Met name dieren als de buizerd, havik, torenvalk, kiekendief, steenmarter, vos, das, roek, en zangvogels zoals putters, sijsjes en vinken zijn vaak slachtoffer van wildlife crime: vervolging van wilde fauna. Het verstoren, doden of vangen van wilde dieren is strafbaar. Regelmatig krijgen boswachters en de politie meldingen hiervan binnen. Omdat daders hun illegale activiteiten goed weten te verbergen en omdat vervolging vaak lastig te herkennen is, is niet exact bekend hoe vaak dit voorkomt.

Onder andere buizerds zijn regelmatig het slachtoffer van geweld (foto: Koos Dansen)

Naar schatting worden er jaarlijks honderden wilde dieren in Nederland vervolgd. Friesland is de enige provincie waar roofvogelvervolging redelijk in beeld is gebracht. Alleen al in 2012 kwamen er 122 meldingen binnen in deze provincie. Nesten worden verstoord, eieren geschud en jonge en volwassen roofvogels worden zelfs gedood.

Ook huisdieren kunnen onbewust slachtoffer worden. Ze kunnen ernstig ziek worden, gewond raken of zelfs doodgaan door bijvoorbeeld gif dat bestemd is om bijvoorbeeld roofvogels te doden, te eten of in een klem of val te lopen.

Het Burgermeldpunt Wildlife Crime is een initiatief van de Friese Milieu Federatie ondersteund door Staatsbosbeheer, KNJV, Vogelbescherming, Prins Bernard Cultuurfonds en de provincie Fryslân. Meer info: www.wildlifecrime.nl

Bron: Vroege Vogels
Foto: Koos Dansen