das

Help mee wilde faunamisdrijven in kaart te brengen

17-APR-2015 - Vernielde dassenburchten, geschoten buizerds, vergiftigde vossen, omgezaagde nestbomen, stroperijen van vissen en zangvogels. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van misdrijven tegen in het wild levende dieren. Het Meldpunt Wildlife Crime doet een oproep aan alle natuurliefhebbers om ogen en oren open te houden in het veld en (vermoedelijke) misdrijven door te geven via het meldpunt vervolging wilde fauna.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

Vernielde dassenburchten, geschoten buizerds, vergiftigde vossen, omgezaagde nestbomen, stroperijen van vissen en zangvogels. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van misdrijven tegen in het wild levende dieren. Het Meldpunt Wildlife Crime doet een oproep aan alle natuurliefhebbers om ogen en oren open te houden in het veld en (vermoedelijke) misdrijven door te geven via het meldpunt vervolging wilde fauna.

Regelmatig krijgen handhavers in het veld meldingen dat wilde dieren gedood, verwond of gevangen zijn. Toch weet niemand exact hoe vaak deze misdrijven voorkomen in Nederland. Dit komt deels doordat daders hun illegale activiteiten goed weten te verbergen en deels doordat misdaad tegen wilde dieren vaak lastig te herkennen is. ‘Met de campagne Wildlife Crime willen we hier verandering in brengen en van de geruchten harde cijfers maken. Zolang de omvang van het probleem niet duidelijk is zal er ook niets veranderen aan het beleid, aldus projectleider Arnoud de Vries.

Das (foto: Meldpunt Wildlife Crime)

Het meldpunt is uitsluitend bedoeld voor in het wild levende dieren die vallen onder de Flora en Faunawet. Denk aan dieren als de buizerd, havik, torenvalk, kiekendief, steenmarter, vos, das, roek, en zangvogels zoals putters, sijsjes en vinken. Via het meldpunt kunnen alle vermoedelijke gevallen van misdaad tegen wilde fauna worden gemeld. Wanneer er echter sprake is van gif of een vergiftigd dier, meld dit dan ook telefonisch bij de politie (0900 8844). Dit in verband met de veiligheid van mens en (huis)dier.

Buizerd (foto: Martin Mollet)

Met de meldingen wordt in kaart gebracht waar de meeste misstanden plaatsvinden, welke dieren slachtoffer zijn en hoe vaak het plaatsvindt. Met die gegevens wordt het probleem aan de kaak gesteld. Het meldpunt is gekoppeld aan het BOA registratiesysteem. Iedere melding is hierdoor direct inzichtelijk voor politie en bevoegde handhaver.

Partners
Het meldpunt is onderdeel van de campagne Wildlife Crime en is een initiatief van de Natuur en Milieufederaties. De Campagne wordt ondersteund door Staatsbosbeheer, KNJV, Vogelbescherming, Prins Bernard Cultuurfonds en provincies.

Het meldpunt is te vinden via melden.wildlifecrime.nl.
Voor wie meer wil weten over de campagne, of een vraag wil stellen, zie: www.wildlifecrime.nl.

Tekst: Meldpunt Wildlife Crime
Foto's: Meldpunt Wildlife Crime; Martin Mollet, Saxifraga