Meles meles. Das, Saxifraga-Mark Zekhuis
www.saxifraga.nl

Das keert terug naar West-Vlaanderen

10-JUL-2014 - In de bossen rond Brugge is een bewoonde dassenburcht ontdekt, zo meldt het INBO. Het gaat om de eerste bewoonde dassenburcht in de provincie. Dat de Das her en der in Vlaanderen opduikt, is volgens Natuurpunt te danken aan het wettelijk verbod op jacht in en rond burchten. Een grote bedreiging voor de soort blijft het dichte verkeersnet en het gebrek aan grote, verbonden natuurgebieden in Vlaanderen.

Bericht uitgegeven door Natuurpunt Studie [land] op [publicatiedatum]

In de bossen rond Brugge is een bewoonde dassenburcht ontdekt, zo meldt het INBO. Het gaat om de eerste bewoonde dassenburcht in de provincie. Dat de Das her en der in Vlaanderen opduikt, is volgens Natuurpunt te danken aan het wettelijk verbod op jacht in en rond burchten. Een grote bedreiging voor de soort blijft het dichte verkeersnet en het gebrek aan grote, verbonden natuurgebieden in Vlaanderen.

De ontdekking van de burcht was beslist geen toevalstreffer: er waren al langer vermoedens dat Dassen zich ophielden in de regio rond Brugge. Vier jaar geleden werd melding gemaakt van een toevallige zichtwaarneming. Afgelopen maand kregen INBO-mewerkers een nieuwe melding binnen van een waarneming op exact dezelfde plaats. Met de hulp van een streekkenner gingen ze in de omgeving op zoek naar een geschikte burchtsite voor Dassen. Met succes, want binnen het uur vonden de onderzoekers een bezette dassenburcht, die duidelijk al meerdere jaren in gebruik is. De omgeving wordt dus al minstens sinds 2010 bewoond door Dassen, zonder dat dat bekend was.

De Das gold lang als uitgestorven in Vlaanderen, maar herkoloniseert nu voorzichtig verlaten burchten. (foto: Saxifraga-Mark Zekhuis)

Voor Natuurpunt onderstreept deze ontdekking het belang van de wettelijke bescherming van vossen- en dassenburchten en het verbod om te jagen in de onmiddellijke omgeving daarvan. Dassen zijn territoriale dieren en de jongen gaan eens ze oud genoeg zijn op zoek naar nieuw leefgebied. Zo herkoloniseren ze verlaten vossen- of dassenburchten, als gevolg van hun verdoken levenswijze vaak zonder dat de mens daar iets van merkt. De bossengordel rond Brugge bevat meerdere grote private (kasteel)domeinen en dat kan een verklaring zijn voor het feit dat we jarenlang in het ongewisse zijn gebleven over de mogelijke vestiging van Dassen in die regio.

De Das is bezig aan een opmars in Vlaanderen. Naast de gekende vaste burchten in Limburg (Haspengouw en de Voerstreek) en Vlaams-Brabant (streek rond Hoegaarden en Tienen) werden ook in Oost-Vlaanderen en Antwerpen al rondzwervende exemplaren gezien. Helaas ging het dikwijls om verkeersslachtoffers. En dat is meteen het probleem voor de Das in Vlaanderen: een jong dier dat nieuw leefgebied zoekt , komt gemiddeld om de 300 meter een weg tegen, vaak met fatale gevolgen. En dat is zonde, want nadat het dier in Vlaanderen lokaal was uitgestorven als gevolg van de jacht en het uitgraven van familieburchten, herstelt de dassenpopulatie zich nu langzaam weer. Daarom moeten we het aantal aanrijdingen terugdringen en veilige verbindingen maken voor de soort.

De Das zoals hij helaas te vaak moet waargenomen worden. (foto: Jasja Dekker)

Dieren onder de wielen is een project van Natuurpunt in opdracht van de Vlaamse overheid. Op de website dierenonderdewielen.be kan je dode dieren langs de weg melden. Zo kunnen onderzoekers de zwarte punten in het verkeer in kaart brengen. Dit leidt tot een meer gerichte aanpak en betere maatregelen zoals het plaatsen van wildbruggen, -tunnels en -rasters.

Tekst: Diemer Vercayie, Natuurpunt Studie, Bron: INBO
Foto: Mark Zekhuis, Saxifraga