Bijzondere melding bruine kiekendief uit Sierra Leone

Vogelbescherming Nederland
15-JUL-2014 - Op 4981 kilometer van de plaats waar hij in 2012 geringd was, werd dit voorjaar een bruine kiekendief gevonden; een boer in Mabang in Sierra Leone had de vogel gevangen. Een medewerker van de Conservation Society of Sierra Leone, de BirdLife Partner aldaar, meldde de bijzondere vondst aan Barend van Gemerden van Vogelbescherming.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland op [publicatiedatum]

Op 4981 kilometer van de plaats waar hij in 2012 geringd was, werd dit voorjaar een bruine kiekendief gevonden; een boer in Mabang in Sierra Leone had de vogel gevangen. Een medewerker van de Conservation Society of Sierra Leone, de BirdLife Partner aldaar, meldde de bijzondere vondst aan Barend van Gemerden van Vogelbescherming.

Wingtag
Die vond via het Vogeltrekstation uit dat de mannetjeskiekendief als nestjong werd geringd op 12 juli 2012 te Nisse in Zeeland. Hij kreeg niet alleen een metalen ring aan zijn poot met nummer 5.540.875, maar aan zijn linker- en rechtervleugel ook een zogenaamde ‘wingtag’: een unieke combinatie van basiskleur en symbool. De tags zijn van (grote) afstand en in vlucht af te lezen en daardoor kunnen individuen worden herkend. Dat geeft informatie over verspreiding, terreingebruik en het broedsucces van de soort.

Bruine kiekendief Sierra Leone (foto: Vogelbescherming Nederland)

Eén van de vier uit Sierra Leone
De vondst van de bruine kiekendief is tamelijk bijzonder: hij is één van de negentien die ten zuiden van de Sahara werden teruggemeld sinds in 1911 is begonnen met ringen. Jaarlijks worden er zo’n 300 bruine kiekendieven in Nederland geringd en sinds 1911 zijn er in totaal 20.000 geringd, waarvan de meeste de laatste twee decennia. Slechts vier exemplaren werden ooit teruggemeld uit Sierra Leone, waaronder dus nummer 5.540.875.

Bruine kiekendieven bejaagd
De boer in Sierra Leone weigerde de geringde vogel vrij te laten omdat hij verwachtte er een beloning voor te krijgen. Hij hield de kiekendief gevangen en voerde hem vis. De vogel overleefde dat niet en legde na een maand gevangenschap het loodje.

Er wordt door de lokale bevolking in Sierra Leone gejaagd op vogels om verschillende redenen: voor voedsel, voor geld of om rituelen mee uit te voeren voor de traditionele cultuur. Ook worden roofvogels als de bruine kiekendief gevangen ter voorkoming van schade aan het (landbouw)bedrijf.

Bruine kiekendief Sierra Leone ring (foto: Vogelbescherming Nederland)

Bewustwording in gang
De BirdLife Partner in Sierra Leone heeft gesprekken gevoerd met de lokale bevolking van Mabang en hen voorgelicht over het belang van (roof)vogels en het beperken van de jacht. Ook de boer in kwestie heeft toegezegd anders met vogels om te gaan en ook anderen hiertoe aan te zetten. Binnenkort gaan ze met de Conservation Society of Sierra Leone bespreken hoe de schade door vogels op een duurzame manier kan worden bestreden.

Tekst: Nadja Jansma, Vogelbescherming Nederland
Foto's: Vogelbescherming Nederland