Gallowayrunderen in de kraal in de Vechterweerd

Najaar tijd om kuddes grote grazers te vangen

FREE Nature
14-OKT-2014 - Nu de zomer op z’n laatste benen loopt vangen de beheerders van FREE Nature de kuddes runderen en paarden. Het hele jaar gaan de dieren hun eigen gang. Nu staat de beheerder even aan het stuur. Voor een goede genetische samenstelling van de kuddes verhuizen sommige dieren naar een ander gebied. Er worden dieren uit de gebieden gehaald zodat er in de winter geen gebrek aan voedsel ontstaat. Het vlees van de overtollige dieren verkoopt FREE Nature als Wildernisvlees.

Bericht uitgegeven door FREE Nature [land] op [publicatiedatum]

Nu de zomer op z’n laatste benen loopt vangen de beheerders van FREE Nature de kuddes runderen en paarden. Het hele jaar gaan de dieren hun eigen gang. Nu staat de beheerder even aan het stuur. Voor een goede genetische samenstelling van de kuddes verhuizen sommige dieren naar een ander gebied. Er worden dieren uit de gebieden gehaald zodat er in de winter geen gebrek aan voedsel ontstaat. Het vlees van de overtollige dieren verkoopt FREE Nature als Wildernisvlees.

De kuddes van FREE Nature bestaan uit ongeveer even veel mannelijke als vrouwelijke dieren. Er worden dus van nature kalveren en veulens geboren. Met een groeiende kudde in een gebied van vaste omvang wordt de grens van de draagkracht een keer bereikt. De meeste gebieden waar deze grote grazers leven zijn betrekkelijk klein, tot enkele honderden hectares. FREE Nature is als eigenaar verantwoordelijk voor de dieren. Om voedseltekort of structureel bijvoeren te vermijden reguleert FREE Nature de aantallen. En mocht er tóch te weinig voedsel zijn, dan worden dieren alsnog bijgevoerd. De opbrengst van het wildernisvlees dekt ongeveer een derde  van de kosten van het beheer en helpt om het beheer betaalbaar te houden.

Koniks in de kraal in de Klompenwaard (foto: FREE Nature)

Door het vangen en verplaatsen of slachten van dieren wordt sterfte van grote grazers in de natuur vermeden. Met deze manier van werken stuurt de beheerder in de begrazing.

·         De beheerder bepaalt de omvang van de kudde en de begrazingsdruk, op grond van ervaring en voorgaande jaren. Afhankelijk van de winter die we krijgen (hoogwater sneeuw, vorst) zouden er zonder ingrijpen misschien meer of juist minder dieren overleven.

·         De beheerder selecteert en bepaalt welke dieren uit het gebied gehaald worden. De natuur zou ongetwijfeld anders selecteren.

·         Door dieren uit het gebied te halen en vlees te verkopen blijven er geen kadavers achter voor aaseters. De afgelopen jaren is juist gebleken dat kadavers een belangrijk onderdeel zijn van ecosystemen, kijk maar eens op Dood doet Leven.

Gallowayrunderen in de kraal in de Vechterweerd (foto: FREE Nature)

Natuurlijke begrazing in een land vol mensen vraagt soms om praktische compromissen. En compromissen vragen om een goede afweging en uitleg. FREE Nature hoopt in de toekomst steeds minder in te grijpen. Dat is mogelijk als natuurgebieden groter en meer aaneengesloten worden. Dan vindt een jonge stier zelf een nieuwe plek en is er geen transport nodig.

Tekst: Chris Braat, FREE Nature
Foto's: FREE Nature