Steenmarter

Jaar van de steenmarter: april

18-APR-2014 - Het voorjaar is de periode dat vele jonge dieren het levenslicht zien en bij de steenmarter is dat niet anders. Tijdens deze periode van het jaar zal een drachtig steenmarterwijfje zich terugtrekken in een comfortabele schuilplaats en een nest van 2 à 3 jongen werpen. Deze zijn nog een hele tijd hulpeloos en worden de daaropvolgende weken verzorgd door hun moeder. Dat gebeurt tot ze na een tweetal maanden oud genoeg zijn om de schuilplaats te verlaten.

Bericht uitgegeven door Natuurpunt Studie [land] op [publicatiedatum]

Het voorjaar is de periode dat vele jonge dieren het levenslicht zien en bij de steenmarter is dat niet anders. Tijdens deze periode van het jaar zal een drachtig steenmarterwijfje zich terugtrekken in een comfortabele schuilplaats en een nest van 2 à 3 jongen werpen. Deze zijn nog een hele tijd hulpeloos en worden de daaropvolgende weken verzorgd door hun moeder. Dat gebeurt tot ze na een tweetal maanden oud genoeg zijn om de schuilplaats te verlaten.

Het werpen van de jongen gebeurt doorgaans in maart of begin april. Steenmarters maken geen nesten, maar gebruiken diverse schuilplaatsen. Die moeten vooral goed geïsoleerd en beschut zijn. Om jongen groot te brengen zal de moeder één van haar schuilplaatsen kiezen. Dit is vaak een zolder of een schuur, als het maar warm is. Eventueel brengt ze nog wat extra materiaal aan om de jongen te beschutten. Steenmarters maken normaal gebruik maken van verschillende schuilplaatsen. Na de geboorte van de jongen blijft een wijfje echter honkvast en verzorgt ze haar jongen in één schuilplaats. Als er gevaar dreigt, een mens die te veel lawaai maakt bijvoorbeeld, zal de moeder haar jongen naar een rustiger plekje dragen.
Een steenmarterschuilplaats is vaak een zolder of een schuur, als het maar warm is. (foto: Hugo Willockx)
De eerste weken zijn de jongen zeer afhankelijk van hun moeder. Het duurt een maand voor ze zich effectief gaan bewegen. Dit begint met het hoofdje, later volgt de rest van het lichaam. De jongen voeden zich de eerste weken met moedermelk. Wanneer ze 6 weken oud zijn, schakelen ze over op vast voedsel, dat gevangen wordt door de moeder.
Voor de moeder zijn het drukke dagen. Een studie over drie jaar heeft aangetoond dat wijfjes in de lente significant meer activiteit vertonen, vergeleken met de andere seizoenen. Logisch: ze moet immers niet alleen voor zichzelf voedsel voorzien, maar ook voor haar kroost. Het territoriale gedrag van de steenmarter wordt ook aangewakkerd in deze periode. Steenmarters zullen hun gebied verdedigen tegen andere steenmarters van hetzelfde geslacht. Dit doen ze door geursporen achter te laten. Andere vrouwtjes worden niet in het gebied geduld en al helemaal niet met een nest kleine marters in de buurt. In mei zal haar kroost haar echter vergezellen op haar nachtelijke uitstapjes, zodat ze van haar kunnen leren. Dan kan de opvoeding echt beginnen.

Tekst: Jens Warrie, Natuurpunt Studie
Foto: Hugo Willockx
Meer informatie over de steenmarter