Roodborstlijster in vlucht

Eerste roodborstlijster voor Nederland

28-APR-2014 - Zondag 27 april is in het Noord-Hollands Duinreservaat de eerste Roodborstlijster voor Nederland ontdekt. De vogel werd ontdekt door Lonnie Bregman. De Roodborstlijster is een Noord-Amerikaanse vogelsoort. De afgelopen decennia is de soort als zeldzame dwaalgast al meerdere malen in Europa vastgesteld, maar nog niet eerder in Nederland.”

Bericht uitgegeven door Dutch Birding [land] op [publicatiedatum]

Zondag 27 april is in het Noord-Hollands Duinreservaat de eerste Roodborstlijster voor Nederland ontdekt. De vogel werd ontdekt door Lonnie Bregman. De Roodborstlijster is een Noord-Amerikaanse vogelsoort. De afgelopen decennia is de soort als zeldzame dwaalgast al meerdere malen in Europa vastgesteld, maar nog niet eerder in Nederland.”

Grote drukte en regelmatig nog grotere paniek zondag 27 april in het Noord-Hollandse Duinreservaat tussen Heemskerk en Castricum. Student Natuur- en Sterrenkunde Lonnie Bregman had die ochtend besloten om vogels te gaan kijken. Tijdens het zoeken naar Beflijsters viel zijn oog op een vreemde lijster, die hij vrijwel onmiddellijk herkende als Roodborstlijster. Dat zou een nieuwe soort voor Nederland zijn!

Eerste foto van de Roodborstlijster door de ontdekker Lonnie Bregman. Hierdoor sprongen honderden mensen in de auto (foto: Lonnie Bregman)

Na de gebruikelijk zenuwen en verbindingsproblemen in dit soort situaties wist Lonnie het bericht via via wereldkundig te maken. Om 10.25 uur ging een Dutch Bird-Alert uit, inclusief foto met het onomstotelijke bewijs, wat de zondagsrust voor honderden vogelaars definitief verstoorde.

Met grote tussenpozen werd de vogel gezien op diverse plekken in het uitgestrekte duingebied. Het viel niet mee de vogel terug te vinden, en ook niet om de collega-vogelaars duidelijk te maken waar dan precies. Ondertussen viel de regen gestaag. Bij het terugvinden moest eerst de optiek water- en condensvrij gemaakt worden. Uiteindelijk is de vogel tot bijna donker gezien door waarschijnlijk iedereen die op het bericht was afgekomen, rond de 300 vogelaars, inclusief een groepje Franse vogelaars. Zij waren speciaal uit Frankrijk gekomen om de Witstaartkievit bij Den Helder te zien, en konden daarna toevallig meedelen in de euforie om een nieuwe vogelsoort voor Nederland. Het gaat vermoedelijk om een mannetje in het tweede kalenderjaar (de vogel is vorig jaar geboren), op grond van een aantal subtiele kenmerken in het verenkleed.

Roodborstlijster in vlucht (foto: Hans Brinks)

De Roodborstlijster (Turdus migratorius) is een algemene broedvogel in grote delen van Noord-Amerika en Mexico, en is te beschouwen als het Amerikaanse equivalent van onze Merel (Turdus merula). Net als de Merel is de ‘American Robin’ een cultuurvolger, die zowel in bossen als in tuinen en parken dichtbij mensen leeft. Zoals de wetenschappelijke naam al aangeeft is het een trekvogel, die afhankelijk van het voedselaanbod grootschalige trekbewegingen kan laten zien.

Deze prachtige Noord-Amerikaanse vogelsoort stond hoog op het verlanglijstje van de Nederlandse vogelaars. Elders in Europa is de soort al eerder waargenomen. Er zijn zeker 27 gevallen in het Verenigd Koninkrijk, 13 in Ierland, 6 op IJsland en 2 op de Azoren. Daarnaast zijn er waarnemingen uit België, Duitsland, Denemarken, Noorwegen, Zweden, Tsjechië en Oostenrijk. De soort was dan misschien (lang) verwacht, maar niet op een regenachtige zondag in april. De meeste waarnemingen in Europa zijn namelijk in het najaar en de vroege wintermaanden.

Roodborstlijster zittend in een boom (foto: Jaap Denee)

Indien aanvaard (de waarneming moet nog beoordeeld worden door de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna) is de door Lonnie Bregman gevonden Roodborstlijster een nieuwe soort voor Nederland.

Tekst: Gijsbert van der Bent, Dutch Birding
Foto's: Lonnie Bregman; Hans Brinks; Jaap Denee