Bruinvis

Goed nieuws voor de Bruinvis in het nieuwe regeerakkoord

30-JUL-2014 - “We pakken de problematiek van de bescherming van zeezoogdieren aan via het Soortenbesluit en voorzien in een verbod op het gebruik van kieuw- en warrelnetten door sportvissers aan de kustlijn.” Die zin uit het gloednieuwe regeerakkoord is goed nieuws voor de Bruinvis en andere zeezoogdieren.

Bericht uitgegeven door Natuurpunt [land] op [publicatiedatum]

 “We pakken de problematiek van de bescherming van zeezoogdieren aan via het Soortenbesluit en voorzien in een verbod op het gebruik van kieuw- en warrelnetten door sportvissers aan de kustlijn.” Die zin uit het gloednieuwe regeerakkoord is goed nieuws voor de Bruinvis en andere zeezoogdieren.

Een verbod op de kieuw- en warrelnetten door sportvissers is een belangrijke stap voor een betere bescherming van de Bruinvis. Elke Bruinvis die sterft door bijvangst is er immers één teveel. In 2014 spoelden tot nu toe al 73 Bruinvissen aan op onze stranden. De dieren die in het voorjaar aanspoelen, vertonen vaak wonden waaruit kan afgeleid worden dat ze in netten verstrikt hebben gezeten. Later op het jaar zijn de kadavers meestal in verdere staat van ontbinding, waardoor de doodsoorzaak niet meer vast te stellen is. De kieuw- en warrelnetten worden hoofdzakelijk in het voorjaar geplaatst, tijdens het paaiseizoen van de Tong.

Bruinvissen raken verstrikt in warrelnetten en moeten dat vaak met de dood bekopen (Foto: Jan Haelters)

Natuurpunt, Sea Shepherd België, Blue Shark en Sea First België lanceerden samen de campagne Warrelniet om een onmiddellijk verbod te eisen op het gebruik van kieuw- en warrelnetten op Belgische stranden. Tijdens het strandevenement van 1 mei 2014 werden honderden postkaarten voor beleidsmakers ingevuld door voorbijgangers en meer dan 10.000 mensen ondertekenden inmiddels de petitie.
Op zaterdag 16 augustus 2014 is er een wake voor alle Bruinvissen die stierven in kieuw- en warrelnetten. Betuig je steun aan de Warrelniet-campagne en breng een groet uit, vanaf 20u aan Zeedijk 31 te Nieuwpoort. Breng ook een LED-lichtje of kaars mee.

Het engagement van de nieuwe regering om dit verbod in te voeren is positief, maar is geen eindpunt voor deze campagne. De campagne ‘Warrelniet’ stopt pas als het verbod daadwerkelijk ingevoerd en opgevolgd wordt. We kijken alvast uit naar een kieuw- en warrelnetvrij strand in het voorjaar van 2015.

Tekst: Krien Hansen, Natuurpunt
Foto's: Jan Haelters