VOOR EENMALIGE GEBRUIK Otterbericht Gelderse Vallei
De gevonden otteruitwerpselen

Otter terug in de Gelderse Vallei

Zoogdiervereniging
6-MEI-2014 - Uit de vondst van otteruitwerpselen tussen Wageningen en Rhenen blijkt goed nieuws: de otter is terug in de Gelderse Vallei.

Bericht uitgegeven door de Zoogdiervereniging [land] op [publicatiedatum]

Uit de vondst van otteruitwerpselen tussen Wageningen en Rhenen blijkt goed nieuws: de otter is terug in de Gelderse Vallei.

‘Precies op de grens van Wageningen en Rhenen, tevens de grens tussen de provincies Utrecht en Gelderland, zijn uitwerpselen gevonden van een tot nu toe nog onbekende otter’, meldt Marjolein van Adrichem, vrijwilliger bij onze bever- en otterwerkgroep CaLutra. De otter heeft nu dus ook Wageningen bereikt. De dichtstbijzijnde bekende otterlocaties in Gelderland waren tot nu toe de Ooijpolder bij Nijmegen en de Rijnstrangen bij Zevenaar. In de provincie Utrecht zijn nog niet eerder otteruitwerpselen gevonden. Mogelijk is deze otter dus vanuit Zevenaar of Nijmegen naar Wageningen gekomen. ‘Of het hier gaat om een zwervende otter of om een vestiging is nog niet te zeggen, want er zijn pas twee uitwerpselen gevonden onder een brug over het kanaal de Grift’, aldus Van Adrichem.

Brug over het Valleikanaal (ook wel de Grift genoemd) tussen Wageningen en Rhenen (foto: Marjolein van Adrichem)

Leefgebied en bedreigingen
De Grift biedt vooral in combinatie met de uiterwaarden van de Nederrijn bij Wageningen en Rhenen een uitermate geschikt leefgebied voor de otter. ‘De N225 kan dan echter wel een knelpunt vormen. Dit is een voor een otter veel te drukke weg. Als de otter daar oversteekt is er een grote kans dat hij wordt aangereden. Andere gevaren in de omgeving zijn muskusrattenvallen en visfuiken. Hierin kunnen (jonge) otters verstrikt raken en verdrinken. Nu er ottersporen gevonden zijn, wordt het hoog tijd om deze gevaren aan te pakken’, volgens Van Adrichem, die tevens werkzaam is bij Alterra, het instituut dat zich bezig heeft gehouden met het monitoren van de otters in Noord-Nederland.

De gevonden otteruitwerpselen (foto: Marjolein van Adrichem)

De gevonden otteruitwerpselen (foto: Marjolein van Adrichem)

De aanhouder vindt!
‘Als stagiaire was ik al enige tijd betrokken bij de monitoring van de otter in de Weerribben en Wieden. Ik heb daar gemerkt dat otters vaak gebruik maken van de oever onder bruggen om daar te poepen (markeren). Een aantal jaar geleden nam ik mij voor om zo nu en dan onder één van de weinige geschikte bruggen in de omgeving van Wageningen te zoeken naar uitwerpselen. Regelmatig werd ik vreemd aangekeken door voorbijgangers als ze mij weer onder de brug vandaan zagen kruipen. Maar enkele dagen geleden vond ik dan eindelijk twee uitwerpselen van een otter onder de brug!’ zegt een enthousiaste Van Adrichem.

De Zoogdiervereniging volgt de verspreiding van de otter in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring, hiervoor kunt u zich aanmelden als vrijwilliger.

Lees nog meer over otters (en bevers) in de zojuist verschenen nieuwsbrief  van CaLutra (pdf; 1,5 MB).

Tekst en foto’s: Marjolein van Adrichem, CaLutra, Zoogdiervereniging en Alterra Wageningen UR