Torenvalk

Vier van de zes eieren zijn al uit bij de torenvalk

Vogelbescherming Nederland
20-MEI-2014 - De torenvalken van Beleef de Lente doen het dit jaar erg goed: zes eieren zijn gelegd, waarvan er al vier zijn uitgekomen. Zes eieren is meestal het maximum aantal in een legsel. Het aantal gelegde eieren is afhankelijk van het voedselaanbod en de weersomstandigheden.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland [land] op [publicatiedatum]

De torenvalken van Beleef de Lente doen het dit jaar erg goed: zes eieren zijn gelegd, waarvan er al vier zijn uitgekomen. Zes eieren is meestal het maximum aantal in een legsel. Het aantal gelegde eieren is afhankelijk van het voedselaanbod en de weersomstandigheden.

Rode Lijst dreigt
Het gaat al jaren slecht met de torenvalk; zo slecht zelfs dat plaatsing op de Rode Lijst dreigt. De populatie gaat steeds verder achteruit en wordt geschat op 5.000 tot 7.500 broedparen. Het aantal varieert met de (veld)muizenstand. Door de intensivering van de landbouw zijn er steeds minder muizen. Vorig jaar bijvoorbeeld was een erg slecht veldmuizenjaar, wat de kansen voor een specialistische veldmuizeneter als de torenvalk drastisch verkleint.

Torenvalk (foto: Luc Hoogenstein)

Zandhagedis op het menu
Het lijkt erop dat 2014 een beter muizenjaar is. De torenvalken van Beleef de Lente hebben een gevarieerd dieet met onder andere rosse woelmuis, huismuis en bosmuis. Daarnaast heeft het torenvalkmannetje zich gespecialiseerd in zandhagedissen. Hij sleept ze regelmatig aan, wat bijzonder is.

Broedgelegenheden
Deze vrij robuust gebouwde hagedis komt in Nederland vooral voor op heideterreinen op hogere zandgronden en in de duinen. De torenvalken van Beleef de Lente broeden in de watertoren van Dunea in het duingebied Meijendel. De Nederlandse torenvalkenpopulatie is voor het overgrote deel aangewezen op kunstmatige broedgelegenheid. Door heel het land zijn torenvalkenkasten geplaatst om valken een onderkomen te bieden en eventuele muizenoverlast te bestrijden.

Helft van eigen gewicht aan eieren
Eieren worden gemiddeld om de dag gelegd. Het vrouwtje van Beleef de Lente heeft binnen elf dagen zes eieren gelegd; samen zo’n 126 gram, meer dan de helft van haar eigen gewicht van 250 gram. Hopelijk zijn er straks zes kuikens, die over een kleine maand succesvol uitvliegen!

Tekst: Nadja Jansma, Vogelbescherming Nederland
Foto: Luc Hoogenstein