Kleine dwergvleermuis

Noord-Holland is een vleermuissoort rijker

Zoogdiervereniging
21-MEI-2014 - In Noord-Holland leven tien soorten vleermuizen. Recent is ontdekt dat daar een elfde soort aan mag worden toegevoegd, de kleine dwergvleermuis. Deze soort wordt pas sinds 2008 zo hier en daar in Nederland gezien.

Bericht uitgegeven door de Zoogdiervereniging [land] op [publicatiedatum]

In Noord-Holland leven tien soorten vleermuizen. Recent is ontdekt dat daar een elfde soort aan mag worden toegevoegd, de kleine dwergvleermuis. Deze soort wordt pas sinds 2008 zo hier en daar in Nederland gezien.

In 2008 is de kleine dwergvleermuis voor het eerst in Nederland, in de omgeving van Utrecht, waargenomen. Sindsdien komen er verspreid over het land waarnemingen van de soort binnen. Echter nergens is de soort algemeen. Eindelijk is de soort nu ook met zekerheid waargenomen in Noord-Holland en wel in het waterrijke gebied van Den Ilp.

Kleine dwergvleermuis (foto: Bernadette van Noort)

Wie weet zitten hier ook vleermuizen (foto: Landschap Noord Holland)Toen in 2010 duidelijk werd dat in Noord-Holland de laatste decennia zeer weinig vleermuiswaarnemingen zijn doorgegeven heeft Landschap Noord-Holland besloten daar wat aan te gaan doen, door middel van het geven van excursies. Inmiddels is er een groep enthousiaste vrijwilligers die vele nachten op pad is om de vleermuizen van Noord-Holland weer in kaart te brengen. Vorig jaar is er extra hard gezocht, omdat dit jaar de landelijke en de provinciale zoogdieratlas uit komen. Voor het meetnet Vleermuis Transect Tellingen van de Zoogdiervereniging rijden verschillende vrijwilligers routes met een batlogger. De batlogger neemt automatisch alle vleermuisgeluiden op en die moeten dan later op de computer geanalyseerd worden. De batlogger is ook op vele andere avonden ingezet. De verzamelde data zijn geanalyseerd en daar kwam dus een kleine dwergvleermuis uit naar voren. Deze waarneming is opgestuurd naar de experts van het Bureau van de Zoogdiervereniging ter verificatie. Deze week kwam het verlossende woord: de kleine dwergvleermuis bevindt zich ook in Noord-Holland!

Vrijwilligers nemen vleermuisgeluiden op met een batlogger (foto: Landschap Noord-Holland)

Hoewel het slechts om één locatie gaat, wordt verwacht dat de kleine dwergvleermuis in een groter deel van Noord-Holland voorkomt. De soort zoekt zijn voedsel graag in waterrijke gebieden en daar zit Noord-Holland vol mee! Den Ilp is omringd door de laagveengebieden Ilperveld en Twiske. Maar een groot deel van Laag Holland bestaat uit laagveengebieden waar de kleine dwergvleermuis zou kunnen voorkomen. En ook het plassengebied van het Gooi en de Vechtstreek biedt veel mogelijk foerageergebied. Vanaf nu zal er daarom beter gelet worden op deze zeldzame soort.

Tekst: Carola van den Tempel, Landschap Noord-Holland
Foto's: Bernadette van Noort; Landschap Noord-Holland