kat en muis thumb

Huiskatten helpen onderzoekers Zoogdiervereniging

Zoogdiervereniging
28-NOV-2010 - In het project Zoogdieratlas.nl probeert de Zoogdiervereniging de verspreiding van alle Nederlandse wilde zoogdieren zo goed mogelijk in kaart te brengen. De onderzoekers en vrijwilligers krijgen daarbij hulp uit onverwachte hoek: de huiskat!

Bericht uitgegeven door de Zoogdiervereniging op [publicatiedatum]

In het project Zoogdieratlas.nl probeert de Zoogdiervereniging de verspreiding van alle Nederlandse wilde zoogdieren zo goed mogelijk in kaart te brengen. De onderzoekers en vrijwilligers krijgen daarbij hulp uit onverwachte hoek: de huiskat!

Deze zomer deed de Zoogdiervereniging een oproep aan kattenbezitters: laat ons weten, wat vangt uw kat? De huiskat kan namelijk een belangrijke bijdrage leveren aan het project www.Zoogdieratlas.nl om een beeld te krijgen van de verspreiding van verschillende muizensoorten in Nederland. Er is massaal gehoor gegeven aan die oproep. Maar nieuwe meldingen zijn nog altijd welkom!

Kat en muis in tuin (foto: Robbert Lette)

Resultaten
In totaal zijn afgelopen maanden al 1081 prooien gemeld van 25 verschillende diersoorten. Niet alleen 6 muizensoorten en 3 spitsmuizen (waaronder de zeldzame waterspitsmuis), maar ook 5 soorten vleermuizen en andere zoogdieren als bruine en zwarte rat, bunzing, wezel, konijn en zelfs een reekalfje.

Foto's
Muizen en spitsmuizen zijn vaak moeilijk waar te nemen en dus ook moeilijk in kaart te brengen. Een bijzonder moment om deze snelle diertjes wel te kunnen bestuderen is als ze gepakt zijn door de huiskat, die trots de buit komt brengen. Veel eigenaren zitten daar niet op te wachten en de betreffende muizen of spitsmuizen natuurlijk al helemaal niet. Maar voor de wetenschap zijn deze prooien wel heel nuttig. Ten minste als de kattenbezitter even de moeite neemt om de prooi op de foto te zetten en aan ons door te geven.

Het verschil tussen een muis en een spitsmuis zien de meeste mensen wel, maar om welke muis het dan precies gaat is niet altijd even duidelijk. Om met zekerheid te kunnen vaststellen welke soort de kat gevangen had, werden de kattenbezitters gevraagd een digitale foto van de dode muis te maken en die via www.Zoogdieratlas.nl aan ons door te geven. Aan de hand van de foto kan de soort worden vastgesteld en de exacte locatie kan op kaart worden aangegeven. Op een kaart kon worden aangegeven waar de soort precies gevangen was.

Alle binnenkomende foto’s worden door een soortdeskundige bekeken. De soorten worden vanaf de foto gecontroleerd en vervolgens aan de kaarten op Zoogdieratlas.nl toegevoegd. In de meeste gevallen was goed te zien welke soort het was. Helaas zijn er een tiental waarnemingen afgevallen omdat de soort niet met zekerheid vastgesteld kon worden.

Kat en muis bij raam (foto: A van den Hof)

Muizenonderzoek
Het onderzoek waar welke muizen voorkomen wordt ook op andere manieren gedaan, bijvoorbeeld door het uitpluizen van braakballen, of het plaatsen van life-traps. Het uitpluizen van braakballen en het vangen van dieren kost veel tijd en dan weet je nog maar van een klein gebied welke soorten er voor komen. De kattenprooien vormen dus een goede aanvulling op de verspreidingskaarten op www.Zoogdieratlas.nl.

Reacties
De reacties van de katteneigenaren zijn enthousiast. “Eindelijk eens iets nuttigs wat we met de dode muizen kunnen doen”. Het leuke is dat mensen vaak meerdere keren een prooi doorgeven en daarnaast ook andere zoogdieren die ze tegenkomen.
Sommige katten zijn ook positief, een van de binnenkomende opmerkingen was “onze kat vindt deze taak als onderzoeksmedewerker heel prettig in tijden van dieet”.

Ook nu nog kunnen er prooien van katten worden gemeld via de link op www.Zoogdieratlas.nl. Zorg dat de muis goed zichtbaar is, maak dus een foto van dichtbij waarop in elk geval details (staart, kop en oren) goed te zien zijn.

Tekst: Neeltje Huizenga, Zoogdiervereniging
Foto kat en muis bij raam: A. van den Hof
Foto kat en muis in tuin: Robbert Lette