kop veldspistmuis

Kat vangt zeldzame muis

Zoogdiervereniging
25-OKT-2009 - De kat van een Overijsselse familie kwam thuis met een bijzondere buit: een zeldzame veldspitsmuis.

Bericht uitgegeven door de Zoogdiervereniging op zondag 25 oktober 2009

De kat van een Overijsselse familie kwam thuis met een bijzondere buit: een zeldzame veldspitsmuis.

Huisspitsmuizen maken een groot deel uit van de door katten gevangen muizen in Overijssel. Bij de Overijsselse inzendingen van de eerste ‘kattenvangstactie’ van de Zoogdieratlas Overijssel in augustus 2009 bevond zich echter een bijzondere melding: de veldspitsmuis (Crocidura leucodon). Dit is een zeldzamere soort voor Nederland die alleen in Overijssel, Drenthe en Zeeland voorkomt. Heel bijzonder, want de locatie van deze melding was bij de onderzoekers nog niet bekend.

Rommel
De veldspitsmuis houdt van rommelige overhoekjes op woonerven en ruigere bermen. Hoe kleinschaliger het landschap, des te beter. Het diertje leeft in Nederland aan zijn meest noordelijke verspreidingsgrens en is geïsoleerd ten opzichte van de populatie in midden Europa.

Tot nu toe zijn er ruim veertig foto’s ingestuurd van door katten gevangen muizen bij de Zoogdieratlas Overijssel. Een team van muizendeskundigen zoekt vervolgens uit om welke muizensoort het gaat. Alle gemelde muizen worden uiteindelijk weergegeven in de zoogdieratlas van Overijssel.

Katten
U kunt uw muizenfoto’s opsturen naar: mellema@natuurmilieu.nl.

Zoogdieratlas
Zie ook: www.zoogdieratlas.nl.
Zoogdieratlas.nl/overijssel is een initiatief van de Zoogdiervereniging en wordt mede mogelijk gemaakt door:Provincie Overijssel, Natuur en Milieu Overijssel, Landschap Overijssel, Waterschap Groot Salland, Stichting IJssellandschap en de Zoogdierwerkgroep Overijssel.

Tekst: Henk Mellema, www.zoogdieratlas.nl (Overijssel)
Foto kop veldspitsmuis: Rollin Verlinde; ontsnapte veldspitsmuis (boven) en gepredeerde veldspitsmuis (onder): C.Knaken