Atalanta

Landelijke tuinvlindertelling 2014 een succes

De Vlinderstichting
4-AUG-2014 - Tijdens de landelijke tuinvlindertelling georganiseerd door De Vlinderstichting zijn afgelopen weekend ruim 50.000 vlinders geteld in meer dan 3.500 tuinen in heel het land. Het is daarmee een goed vlinderjaar. De kleine vos werd het meest gezien, zo’n 13.000 keer. Daarna volgde de atalanta (10.000 keer) en het klein koolwitje (ruim 5.000 keer). Het aantal vlinders is vergelijkbaar met de jaren 2011 en 2012. Vorig jaar waren de aantallen hoger, maar dat was een extreem goed vlinderjaar.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting [land] op [publicatiedatum]

Tijdens de landelijke tuinvlindertelling georganiseerd door De Vlinderstichting zijn afgelopen weekend ruim 50.000 vlinders geteld in meer dan 3.500 tuinen in heel het land. Het is daarmee een goed vlinderjaar. De kleine vos werd het meest gezien, zo’n 13.000 keer. Daarna volgde de atalanta (10.000 keer) en het klein koolwitje (ruim 5.000 keer). Het aantal vlinders is vergelijkbaar met de jaren 2011 en 2012. Vorig jaar waren de aantallen hoger, maar dat was een extreem goed vlinderjaar.

Vooral in gebieden op de kleigrond op het platteland telde men veel vlinders. In Zeeland, Friesland en Groningen zijn gemiddeld 17 tot 20 vlinders per tuin geteld. In Noord-Brabant was het aantal soorten in de hele provincie gezien het hoogst. Het waren 40 verschillende soorten van de in totaal 52 soorten die in Nederland gezien werden. In Noord- en Zuid-Holland werden in de meeste tuinen vlinders geteld, samen in 1.000 tuinen.

Kleine vos (foto: Ineke Berger)

De reden dat vooral op de kleigronden veel vlinders waren komt waarschijnlijk doordat de goed vochtvasthoudende en voedselrijke gronden veel brandnetelvlinders en koolwitjes aantrekken. Dat zijn typische vlinders die graag in tuinen voorkomen. De zandgronden zijn vooral goed voor vlinders van hei en bos. Die houden van voedselarmere grond en raken daardoor veel minder in tuinen verzeild. Zandgronden zijn in het algemeen rijker aan vlindersoorten, maar armer aan tuinvlindersoorten.

Ondanks het goede vlinderjaar was de piek van de vlinders deze zomer eigenlijk al achter de rug. Vlinders als de dagpauwoog waren twee weken geleden het meest talrijk. Veel deelnemers aan de tuinvlindertelling gaven ook aan dat hun vlinderstruik in de tuin helaas al was uitgebloeid tijdens het telweekend. De hele natuur is dit jaar vroeger door het warme voorjaar en de warme zomer. Dit kan betekenen dat we door de klimaatverwarming wellicht het telweekend naar voren zullen moeten gaan schuiven.

Atalanta (foto: Eric V.)

Opmerkelijke waarnemingen dit jaar waren 450 getelde argusvlinders, een soort die eigenlijk op het platteland voorkomt maar het daar erg moeilijk heeft. Reden dat de Vlinderstichting op 9 en 10 augustus een speciaal telweekend voor de argusvlinder organiseert. Ook zijn flink wat kolibrievlinders gezien, een nachtvlinder die op een kolibrie lijkt en ook overdag vliegt. De vlinder met de mooie naam ‘spaanse vlag’ is voor Nederland echt een zeldzaamheid. Deze grote nachtvlinder is in Limburg een aantal keren gezien.

Voor wie er niet genoeg van kan krijgen: vanaf nu kan via www.vlindermee.nl het hele jaar door tuinvlinders geteld worden. Bericht mede in het kader van 'Tuin als thuis', onderdeel van het programma Groen en Doen van het Ministerie van EZ.

Tekst: Chris van Swaay en Roos Kooiman, De Vlinderstichting
Foto's: Ineke Berger; Eric V.