Uiterst zeldzame paddenstoel op ’s-Gravelandse buitenplaatsen

Nederlandse Mycologische Vereniging
12-FEB-2014 - Afgelopen week is op een buitenplaats van Natuurmonumenten een uiterst zeldzame paddenstoel gevonden: het Kleverig lindenbekertje. Te midden van de blauwe reigerkolonie op buitenplaats Gooilust trof Fred van Klaveren, oud-beheerder van Natuurmonumenten, dit unieke paddenstoeltje aan.

Bericht uitgegeven door de Nederlandse Mycologische Vereniging [land] op [publicatiedatum]

Afgelopen week is op een buitenplaats van Natuurmonumenten een uiterst zeldzame paddenstoel gevonden: het Kleverig lindenbekertje. Te midden van de blauwe reigerkolonie op buitenplaats Gooilust trof Fred van Klaveren, oud-beheerder van Natuurmonumenten, dit unieke paddenstoeltje aan.

De naam doet het al vermoeden, het Kleverig lindenbekertje (Holwaya mucida) groeit op dood lindenhout. De vondst van deze zeldzaamheid was voor boswachter Hans Blessing van Natuurmonumenten een goede reden om op meer dood lindenhout te speuren naar het kleverig lindenbekertje. En met succes: Op buitenplaats Spanderswoud trof Blessing afgelopen woensdag nog een aantal van deze kleine paddenstoeltjes aan. “Ik weet nu hoe ze eruit zien en waar ik op moet letten, ik hoop er nog meer te vinden”, laat Blessing weten.

Kleverig lindenbekertje, imperfecte vorm (foto: Fred van Klaveren)

Het Kleverig lindenbekertje valt onder de ascomyceten of zakjeszwammen.Sommige ascomyceten vormen twee stadia, het perfecte stadium en het imperfecte stadium. Als we het hebben over het Kleverig lindenbekertje dan worden de zwarte bekertjes bedoeld die tot het perfecte stadium behoren. De staafjes met bleke knopjes behoren tot het imperfecte stadium. Deze heeft in de wetenschap zelfs een andere naam gekregen: Crinula calciiformis.

Voor het eerst gezien in 2009
In 2009 werd voor het eerst een Kleverig lindenbekertje waargenomen in Nederland: op dood lindenhout in Haarlem. Voor die tijd was het Kleverig lindenbekertje alleen bekend in Canada en Noord-, West- en Midden-Europa. In elk van deze werelddelen is deze paddenstoel zeldzaam en in de meeste landen staat ze zelfs op de Rode Lijst.

Kleverig lindenbekertje, perfecte vorm (bekertjes) met staafjes van de imperfecte vorm (foto: Fred van Klaveren)

Dood hout
In het herstelplan voor de ’s-Gravelandse Buitenplaatsen heeft Natuurmonumenten een duidelijk beleid opgenomen inzake dood hout. Waar het landschappelijk gezien kan blijft het dode hout liggen c.q. staan. Dood hout trekt paddenstoelen aan, maar ook diverse mossen, korstmossen en insecten. Op insecten komen weer vogels en zoogdieren af, en zo draagt dood hout positief bij aan de natuurwaarden van een gebied. Het laten liggen van groot, dood lindenhout heeft er nu voor gezorgd dat het Kleverig lindenbekertje zich al op zeker twee buitenplaatsen heeft gevestigd. Een teken dat het beleid van Natuurmonumenten haar vruchten afwerpt.

Tekst en foto's: Fred van Klaveren