Op zoek naar het Papegaaizwammetje

Nederlandse Mycologische Vereniging
17-SEP-2014 - Het Papegaaizwammetje is gekozen tot paddenstoel van het jaar 2014. Deze keuze berust niet op toeval. Het Papegaaizwammetje is kenmerkend voor schrale graslanden waar de bodem lang met rust is gelaten. Komt hij er voor dan staan er vaak ook andere bijzondere graslandpaddenstoelen. Daarnaast is het één van de gemakkelijkst herkenbare wasplaten. Help de Mycologen en ga ook op zoek naar het Papegaaizwammetje.

Bericht uitgegeven door de Nederlandse Mycologische Vereniging [land] op [publicatiedatum]

Het Papegaaizwammetje is gekozen tot paddenstoel van het jaar 2014. Deze keuze berust niet op toeval. Het Papegaaizwammetje is kenmerkend voor schrale graslanden waar de bodem lang met rust is gelaten. Komt hij er voor dan staan er vaak ook andere bijzondere graslandpaddenstoelen. Daarnaast is het één van de gemakkelijkst herkenbare wasplaten. Help de Mycologen en ga ook op zoek naar het Papegaaizwammetje.

Vooral de jonge exemplaren zijn gemakkelijk te herkennen. Het Papegaaizwammetje heeft een gestreepte hoed, steel en lamellen die felgroen gekleurd zijn. De hele paddenstoel is glad en bij vochtig weer slijmerig. Bij oudere Papegaaizwammetjes worden de hoeden en stelen geel tot okerbruin, maar de kenmerkende groene kleur blijft op z’n minst boven aan de steel zichtbaar. De aanwezigheid van de unieke groene kleur maakt het herkennen van het Papegaaizwammetje voor iedereen mogelijk.

Jonge groene exemplaren van het Papegaaizwammetje (foto: Martijn Oud)

Het Papegaaizwammetje als indicatiesoort voor bijzondere graslanden
Het Papegaaizwammetje is een kenmerkende soort van schrale graslanden waar de bodem lang met rust is gelaten. Het komt voor in een wijd scala van graslandtypen: droge duingraslanden, graslanden op krijthellingen, gemaaide dijkhellingen op klei en zand, extensief beweide natuurterreinen, grazige bermen van wegen en paden, sloottaluds, enzovoort. Het Papegaaizwammetje is echter een kritische soort die zich in nieuwe terreinen pas na 20 jaar vestigt. De betekenis hiervan voor vermeste graslanden is dat er na een ingetreden gunstig beheer van verschraling soms tientallen jaren moet worden gewacht voordat de eerste Papegaaizwammetjes weer kunnen worden gevonden. We moeten dus zuinig zijn op de resterende graslanden met Papegaaizwammetjes.

De groene kleur is bij oudere Papegaaizwammetjes nog altijd boven aan de steel te zien (foto: Martijn Oud)

Vermoedelijk kwam het Papegaaizwammetje aan het begin van de vorige eeuw zeer algemeen voor maar is hij tot in onze tijd door de toename van vermesting en verzuring sterk achteruit gegaan. Omdat het een kenmerkende soort is van voedselarme gras- en hooilanden is het zoeken naar het Papegaaizwammetje een manier om de ons resterende schrale graslanden in kaart te brengen. Schrale graslanden herbergen namelijk vele andere paddenstoelensoorten die bijna allemaal op de Rode Lijst staan. Reden voor de Nederlandse Mycologische Vereniging om groeiplaatsen van het Papegaaizwammetje in kaart te brengen.

Wasplatenreservaat
Een voorbeeld van zo’n plek is de Rotstergaaster Wallen. Dit terrein viel tien jaar geleden al op, doordat er veel Papegaaizwammetjes en daarnaast heel veel andere soorten wasplaten werden gevonden. In totaal wel 25 soorten, waarvan de meeste op de Rode Lijst staan, een soort nieuw was voor Nederland en een soort voor de tweede keer in ons land werd gevonden! In 2013 heeft Staatsbosbeheer in samenwerking met de Nederlandse Mycologische Vereniging voor het eerst in de geschiedenis een wasplatenreservaat ingesteld, het “Wasplatenreservaat De Rotstergaaster Wallen”. Er wordt speciaal beheer ingesteld dat ervoor zorgt dat het gebied niet verruigt en bovendien voedselarm blijft.

Papegaaizwammetjes van boven gezien (foto: Martijn Oud)

Gevonden Papegaaizwammetje doorgeven
Vind u het Papegaaizwammetje? Geef het dan door via waarnemingen@paddestoelenkartering.nl. Vermeld hierbij de locatie van de vondst zo nauwkeurig mogelijk, bijvoorbeeld door opgave van het kilometerhok, via Google-maps of anders een korte maar duidelijke omschrijving met adres, naam van de polder, dijk of terrein. Geef daarbij ook altijd de naam van een nabij gelegen dorp of stad en de provincie op. Voeg daarnaast een foto toe van het gevonden Papegaaizwammetje.

Tekst: Martijn Oud en Aldert Gutter, Nederlandse Mycologische Vereniging
Foto’s: Martijn Oud