Rozerode wasplaat

Eerste wasplatenreservaat van Nederland

Nederlandse Mycologische Vereniging
30-OKT-2013 - Voor het eerst in Nederland wordt een graslandgebied aangewezen als natuurreservaat. Het betreft de Rotstergaaster Wallen, bestaande uit weilanden langs de Tjonger ten zuiden van Heerenveen. Nu al is de Rotstergaaster Wallen met 25 soorten het rijkste wasplatengebied van Nederland. Wasplaten worden wel de orchideeën onder de paddenstoelen genoemd en groeien alleen op weilanden waar nog nooit kunst

Bericht uitgegeven door de Nederlandse Mycologische Vereniging [land] op [publicatiedatum]

Voor het eerst in Nederland wordt een graslandgebied aangewezen als natuurreservaat. Het betreft de Rotstergaaster Wallen, bestaande uit weilanden langs de Tjonger ten zuiden van Heerenveen. Nu al is de Rotstergaaster Wallen met 25 soorten het rijkste wasplatengebied van Nederland. Wasplaten worden wel de orchideeën onder de paddenstoelen genoemd en groeien alleen op weilanden waar nog nooit kunstmest is gebruikt.

Komende woensdag zal Staatsbosbeheer als eigenaar van dit terrein samen met de Nederlandse Mycologische Vereniging de officiële opening laten verrichten door de twee Friese natuurliefhebbers die hier de enorme rijkdom aan paddenstoelen hebben ontdekt.

Rozerode wasplaat (foto: Rob Chrispijn)

Door de afgelegen ligging langs het riviertje de Tjonger en de tegendraadse opvattingen van de boeren die het al die tijd in beheer hadden, is dit gebied gespaard gebleven voor de sterk nivellerende invloed op de natuur die over het algemeen kenmerkend is voor het moderne boerenbedrijf. Zo hebben deze weilanden hun oorspronkelijk reliëf kunnen behouden en is de vegetatie zeer gevarieerd met bijzondere planten als Vlozegge en Klokjesgentiaan.

Maar de grootste waarde dankt dit terrein aan het voorkomen van veel zeldzame en bedreigde soorten wasplaten. Dit zijn meest felgekleurde paddenstoelen die zeer hoge eisen stellen aan het milieu en daarom wel de orchideeën onder de paddenstoelen worden genoemd. De schitterende Klaprooswasplaat is een van de soorten die alleen kan groeien in weilanden die minstens zestig jaar niet met gier of kunstmest zijn behandeld. Dat geldt ook voor de in heel Europa zeldzame Rozerode wasplaat, waarvan de enige Nederlandse vindplaats hier in de Rotstergaaster Wallen ligt.

 

Dankzij het gunstige, door Staatsbosbeheer uitgevoerde beheer van extensieve beweiding in combinatie met maaien en afvoeren, is de verwachting dat het aantal soorten wasplaten in de toekomst alleen nog maar zal toenemen. Nu al is de Rotstergaaster Wallen met 25 soorten het rijkste wasplatengebied van Nederland.

Tekst en foto's: Rob Chrispijn, Nederlandse Mycologische Vereniging