Weer tropische vis gevonden op Nederlands strand

Ecomare
13-NOV-2014 - In dezelfde periode dat er op Texel een tropische kogelvis werd gevonden, is er nog een andere exotische vis aangespoeld op de Nederlandse kust. Dat blijkt uit een foto die een strandwandelaar naar Ecomare stuurde. Een paar dagen voor de vondst van de kogelvis fotografeerde hij een vreemde vis op het strand bij ‘s- Gravenzande. Uit de foto blijkt dat dit een vis uit de familie van de vijlvissen is geweest, met de wetenschappelijke naam Aluterus monoceros. Ook deze vis is nog nooit eerder in de Noordzee gevonden.

Bericht uitgegeven door Ecomare [land] op [publicatiedatum]

In dezelfde periode dat er op Texel een tropische kogelvis werd gevonden, is er nog een andere exotische vis aangespoeld op de Nederlandse kust. Dat blijkt uit een foto die een strandwandelaar naar Ecomare stuurde. Een paar dagen voor de vondst van de kogelvis fotografeerde hij een vreemde vis op het strand bij ‘s- Gravenzande. Uit de foto blijkt dat dit een vis uit de familie van de vijlvissen is geweest, met de wetenschappelijke naam Aluterus monoceros. Ook deze vis is nog nooit eerder in de Noordzee gevonden.  

Exotische vis
De gevonden vijlvissoort komt voor in het Caraïbisch gebied, de zuidoostkust van de Verenigde Staten, tropisch West-Afrika en tropische en subtropische zeeën wereldwijd. De dichtstbijzijnde vindplaats is bij de Azoren. De vissoort heeft geen Nederlandse naam, de Engelse naam voor deze soort is 'unicorn leatherjacket' (vrij vertaald: eenhoornige vijlvis). Vijlvissen leven in kleine groepjes of solitair in ondiep water. Het zijn trage zwemmers. Vaak zitten ze onder drijvend wier, kwallen of planken. Ze eten wier en dierlijk aangroeisel zoals sponzen, zakpijpen, mosdiertjes en poliepen.

De op het strand gevonden vijlvis Aluterus monoceros (foto: Cees Wubben)

Meer vondsten
Naast de vondst van de tropische kogelvis en de exotische vijlvis op de Nederlandse kust, zijn er de afgelopen weken buiten het Noordzeegebied ook vier kogelvissen gevonden. Twee spoelden aan op de kust van Noord-Spanje en de andere twee strandden op de kust van Zuidwest-Engeland. Deze behoorden allemaal tot dezelfde soort als de Texelse. Het Spaanse ministerie van visserij heeft een waarschuwing uit laten gaan vanwege de giftigheid van deze kogelvis.

Raadsel
Hoe komt het dat dit tegelijk gebeurt? Het is nog steeds een raadsel. Wanneer de vissen dood zouden zijn gegaan in hun eigen leefgebied, zou het weken hebben geduurd voordat ze naar de Noordzee hadden kunnen drijven. Dan zouden ze allang uit elkaar gevallen zijn. Misschien zijn ze per abuis naar het noorden gezwommen in de warme zomer, en toen bij Spanje met de Golfstroom meegevoerd? Een andere mogelijkheid is dat een vissersschip ze meegenomen heeft en ergens voor Europa overboord heeft gegooid.

Een levende vijlvis Aluterus monoceros (foto: Richard Ling)

Meer weten?
Ecomare-bioloog Pierre Bonnet heeft de vijlvis samen met oud-NIOZ-onderzoeker Mark Fonds op naam gebracht. In de digitale encyclopedie van Ecomare kun je meer lezen over bijzondere vondsten aan de Nederlandse kust.

Tekst: Ecomare
Foto's: Cees Wubben; Richard Ling