Grote pijlstaartinktvis

Grote pijlinktvis spoelt aan in Nieuwpoort

14-NOV-2014 - Dinsdag werd een Grote pijlinktvis aangetroffen op het strand van Nieuwpoort. Deze inktvissensoort leeft normaal op volle zee leeft en zoekt maar zelden kustwateren op. Een strandvondst is dan ook opmerkelijk.

Bericht uitgegeven door VLIZ & Natuurpunt [land] op [publicatiedatum]

Dinsdag werd een Grote pijlinktvis aangetroffen op het strand van Nieuwpoort. Deze inktvissensoort leeft normaal op volle zee leeft en zoekt maar zelden kustwateren op. Een strandvondst is erg opmerkelijk. Mogelijk is de uitzonderlijke waarneming in verband te brengen met de school grienden die gisteren voor de kust gesignaleerd werd.

Jacques Tassignon vond op 11 november een aangespoelde inktvis op het strand van Nieuwpoort. Omdat hij er geen idee van had om welke soort het ging, werden enkele foto’s opgestuurd naar specialisten van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) die de vondst determineerden als een Grote pijlinktvis. Het dier was ruim een halve meter lang en vermoedelijk ging het dan ook om een jong exemplaar (volwassen exemplaren kunnen ongeveer anderhalve meter lang worden).

Grote pijlinktvis (foto: Jacques Tassignon)

Een vondst van een Grote pijlinktvis op een Belgisch strand is zonder meer uitzonderlijk. De soort komt immers maar zelden in kustwateren voor en leeft vooral in het koudere, noordelijke deel van de Noordzee. Hoewel Grote pijlinktvissen zelden aan onze kusten worden gespot, spoelden er in Nederland de laatste drie jaar enkele exemplaren aan, onder meer op Texel, Terschelling en Vlieland. In de jaren ’50 van de vorige eeuw werd de soort nog zeer regelmatig op Nederlandse stranden aangetroffen. Nu is de soort veel zeldzamer geworden. Voorlopig blijft het nog gissen naar de reden waarom het dier zich in het ondiepe Nieuwpoortse kustwater begaf. Wellicht spelen oceaanstromen en bepaalde weersomstandigheden hier een belangrijke rol bij.

Mogelijk zwemmen er momenteel nog meer Grote pijlinktvissen in de Belgische kustwateren rond. De waarneming van enkele Noord-Atlantische grienden die gisteren voor de Blankenbergse kust zwommen, lijkt dit vermoeden te bevestigen. Pijlinktvissen vormen namelijk een zeer belangrijke voedselbron van grienden. Net als de Grote pijlinktvis, komen grienden vooral in diep water voor maar mogelijk zijn beide soorten om een nog onbekende reden gelijktijdig in ondiepere wateren verzeild geraakt of hebben grienden hun (verdwaalde) favoriete hap gevogld waardoor ze zelf in het zuidelijke deel van de Noordzee zijn beland. In elk geval een merkwaardige en opvallende samenloop van omstandigheden.

De Grote pijlinktvis is de grootste inktvissensoort die in de Noordzee voorkomt. Zoals alle koppotigen hebben pijlinktvissen een kop, zijn ze symmetrisch en bevinden hun ledematen zich in een kring rond hun bek. In tegenstelling tot de octopus heeft de pijlinktvis tien ledematen, waarvan acht armen en twee langere voedingstentakels. Wanneer het dier zich bedreigd voelt, scheidt het inkt uit. De Grote pijlinktvis ontleent zijn naam aan zijn uiterlijk: de vinnen aan het achterlijf zijn zijwaarts gericht, waardoor ze pijlvormig lijken. De Grote pijlinktvis is een carnivoor. Zijn voedsel bestaat voornamelijk uit vis, krabben, kreeften en weekdieren die hij met behulp van de zuignappen op zijn grijparmen vangt.

Tekst: Karen Rappé, VLIZ en Ben De Witte, Natuurpunt
Foto: Jacques Tassignon