Opvallend veel beflijsters op trek

Sovon Vogelonderzoek Nederland
18-OKT-2014 - De afgelopen dagen worden opvallend veel beflijsters via trektellen.nl gemeld. Op 13, 14 en 15 oktober werden vanaf trektelposten meer dan 500 gezien. Vooral het oosten van Nederland was goed bedeeld. De beflijsters trokken mee in de grote stroom van koperwieken en anders lijsters, die begin deze week massaal overtrokken.

Bericht uitgegeven door Sovon Vogelonderzoek Nederland [land] op [publicatiedatum]

De afgelopen dagen worden opvallend veel beflijsters via trektellen.nl gemeld. Op 13, 14 en 15 oktober werden vanaf trektelposten meer dan 500 gezien. Vooral het oosten van Nederland was goed bedeeld. De beflijsters trokken mee in de grote stroom van koperwieken en anders lijsters, die begin deze week massaal overtrokken.

‘Tak, tak’ en ‘swieerr’. Geluiden die ervaren trektellers meteen herkennen als trekroepjes van de beflijster. Eenmaal in de kijker is de soort te herkennen aan de egaal donkere kleur, rechte vlucht en lange staart waardoor beflijsters subtiel verschillen van merels en kramsvogels. Van dichtbij is de lichte bef te zien, die vooral opvalt bij volwassen mannetjes. De beflijsters die in het najaar door ons land trekken, zijn afkomstig uit Scandinavië en West-Rusland, waar ze in rotsachtige gebieden broeden.

Mannetje beflijster op najaarstrek (foto: Arjan Boele)

Tegenwind
Doortrek van beflijsters in de periode 13 tot en met 15 oktober 2014 (foto: Trektellen.nl)Het zien van beflijsters maakt trektellers altijd enthousiast, omdat de soort niet bepaald algemeen is en de aantallen sterk per jaar verschillen. Begin deze week zorgde de vrij stevige zuidenwind ervoor dat lijsters, die massaal aankwamen in ons land, laag overvlogen. Bij deze tegenwind waren ze goed te tellen en werden er veel beflijsters opgemerkt tussen de massa vogels, die vooral uit koperwieken bestond. Het zwaartepunt van de trek van beflijsters lag in het oosten van het land (zie hiernaast). Op verschillende telposten werden meer dan 30 beflijsters op één dag gezien en dat is uitzonderlijk voor het najaar. In totaal werden in drie dagen tijd 517 exemplaren geteld. In de afgelopen tien jaar kwam zo’n geconcentreerde en flinke piek niet voor.

Oostelijk in het najaar
De trek in het najaar verloopt anders dan in het voorjaar, wanneer de meeste beflijsters juist langs de kust worden gezien. In oktober ligt het zwaartepunt duidelijk op het zuidoosten van het land. De meeste beflijsters trekken dan ook ten oosten van ons land door in het najaar en vliegen vanuit Scandinavië recht naar het zuiden. Een ander verschil met het voorjaar is dat beflijsters dan vaak enkele dagen blijven pleisteren, terwijl ze in het najaar nauwelijks blijven hangen. Maar wie ineens een luidruchtig ‘tak’ of een vreemde ratel hoort vanuit de bomen, kan zomaar een beflijster treffen die heel even bijkomt.

Tekst: Albert de Jong, Sovon Vogelonderzoek Nederland
Foto: Arjan Boele, Trektellen.nl