Spreeuwenwolk

Voorlopige resultaten spreeuwentelling bekend

Vogelbescherming Nederland
29-OKT-2014 - Er zijn minstens 860.000 spreeuwen geteld tijdens de slaapplaatstelling afgelopen weekend. Op meer dan honderd bekende slaapplaatsen werden toen zogenaamde spreeuwenwolken geteld in het kader van het Jaar van de Spreeuw. Het grootste aantal spreeuwen werd gezien in Bargerveen: daar werden meer dan een kwart miljoen spreeuwen geteld.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland op [publicatiedatum]

Er zijn minstens 860.000 spreeuwen geteld tijdens de slaapplaatstelling afgelopen weekend. Op meer dan honderd bekende slaapplaatsen werden toen zogenaamde spreeuwenwolken geteld in het kader van het Jaar van de Spreeuw. Het grootste aantal spreeuwen werd gezien in Bargerveen: daar werden meer dan een kwart miljoen spreeuwen geteld.

Tussenstand
Op zo’n honderd bekende slaapplaatsen werden spreeuwen geteld. Van 78 slaapplaatsen zijn de aantallen spreeuwen nu ingevoerd en dat zijn er al 860.000. Uit deze tussenstand kunnen we opmaken dat er op 45 plaatsen daadwerkelijk spreeuwen werden gezien; op 33 plaatsen kwamen geen spreeuwen slapen, terwijl overnachten in het verleden op die plaatsen wel vast vastgesteld.

Spreeuwenwolk (foto: Albert de Jong)

Verschillend aantal spreeuwen per wolk
Het aantal spreeuwen per slaapplaats verschilde enorm: van zes spreeuwen in Benschop tot een kwart miljoen in Bargerveen (Drenthe). Deze slaapplaats is met een groep van vijf mensen geteld. Iedere teller telde de aanvliegende spreeuwen vanuit een bepaalde richting. Ook in Bokkumermar (Friesland) en bij de Westeinderplassen (Noord-Holland) zijn wolken met meer dan 100.000 spreeuwen gezien. Deze grote slaapplaatsen bevonden zich in rietvelden, een geliefde locatie voor spreeuwen om te overnachten.

Niet alle spreeuwen slapen in natuurgebieden, want ook in enkele grote steden als Eindhoven en Den Haag werden grote slaapplaatsen gemeld met meer dan 10.000 spreeuwen.

Testen met telsoftware
Heel grote aantallen spreeuwen zijn moeilijk te tellen met het blote oog, vandaar dat Sovon Vogelonderzoek Nederland de eerste stappen zet om een telprogramma te ontwikkelen. Om deze software, die werkt met pixelherkenning, zo goed mogelijk te kunnen testen hebben Vogelbescherming en Sovon het publiek opgeroepen foto’s van spreeuwenwolken op te sturen. We ontvingen al zo’n 200 foto’s; insturen kan nog tot 1 november naar info@vogelbescherming.nl.

Tekst: Nadja Jansma, Vogelbescherming Nederland en Olaf Klaassen, Sovon Vogelonderzoek Nederland
Foto: Albert de Jong, Sovon Vogelonderzoek Nederland