Ook in 2015 ondersteuning vrijwilligers dank zij Groen en Doen

FREE Nature
16-MRT-2015 - In 2015 kunnen vrijwilligers opnieuw hun kennis en kunde vergroten dank zij de regeling Groen en Doen. Via deze regeling heeft FREE Nature in 2014 vrijwilligers kunnen opleiden op het vlak van begrazing en natuurlijke kuddes. Vrijwilligers zijn een wezenlijk onderdeel van FREE Nature en investeren in hun deskundigheid is dan ook belangrijk.

Bericht uitgegeven door FREE Nature [land] op [publicatiedatum]

In 2015 kunnen vrijwilligers opnieuw hun kennis en kunde vergroten dank zij de regeling Groen en Doen. Via deze regeling heeft FREE Nature in 2014 vrijwilligers kunnen opleiden op het vlak van begrazing en natuurlijke kuddes. Vrijwilligers zijn een wezenlijk onderdeel van FREE Nature en investeren in hun deskundigheid is dan ook belangrijk.

Vrijwilligers uit de Broekpolder op excursie in de Millingerwaard (foto: FREE Nature)Groen en Doen is een laagdrempelige regeling van het ministerie van EZ voor stimulering van vrijwilligerswerk op het gebied van natuur- en landschapsbeheer en groen in de stad. Met een bijdrage via Groen en Doen heeft FREE Nature in 2014 bijvoorbeeld een grote groep vrijwilligers uit Vlaardingen de gelegenheid geboden om te zien hoe kuddebeheer gestalte krijgt in een nog veel groter gebied dan hun eigen Broekpolder, namelijk in de Gelderse Poort bij Nijmegen. In juli kwamen alle vrijwilligers die bij FREE Nature betrokken zijn samen in het Natuurcentrum van Staatsbosbeheer bij de Oostvaardersplassen. Zo konden de mensen dit veelbesproken gebied zelf op zich in laten werken. Op zo’n dag worden bovendien veel ervaringen uit alle hoeken van het land uitgewisseld, van Amsterdam tot Zuid-Limburg.

Vrijwilligers FREE Nature in de Oostvaardersplassen (foto: FREE Nature)Het is inmiddels zeker dat de regeling Groen en Doen door gaat. Er wordt op dit moment hard gewerkt aan de nieuwe voucherronde. Helaas duurt het door onvoorziene omstandigheden langer dan gehoopt. Wanneer het Ministerie van EZ de regeling zal openstellen is nog niet bekend, maar dat wordt in ieder geval in de tweede helft van dit jaar. Meer informatie op de website groen en doen.

Tekst: Chris Braat, FREE Nature
Foto's: FREE Nature