middelste bonte specht - 3/3/2011

Recordjaar middelste bonte specht in Twente

Sovon Vogelonderzoek Nederland
4-SEP-2015 - De opmars van de middelste bonte specht in Twente zet nog steeds door. Ben Hulsebos, die dit voorjaar weer tellingen van tientallen vrijwilligers van Sovon coördineerde, meldt dit voorjaar 242 territoria middelste bonte spechten; opnieuw een record. Vooral in het oosten van de regio broeden veel paren. Opmerkelijk is dat ze nu zelfs in vochtige stukjes berkenbos langs de rand van de hei voorkomen.

Bericht uitgegeven door Sovon Vogelonderzoek Nederland [land] op [publicatiedatum]

De opmars van de middelste bonte specht in Twente zet nog steeds door. Ben Hulsebos, die dit voorjaar weer tellingen van tientallen vrijwilligers van Sovon coördineerde, meldt dit voorjaar 242 territoria middelste bonte spechten; opnieuw een record. Vooral in het oosten van de regio broeden veel paren. Opmerkelijk is dat ze nu zelfs in vochtige stukjes berkenbos langs de rand van de hei voorkomen.

Middelste bonte specht (foto: Ran Schols)Zo’n drie jaar geleden meldden we al dat de middelste bonte specht heel snel oprukt in Nederland. In de afgelopen drie jaar ging de opmars gestaag door, ook in Twente. Ten opzichte van 2014 nam het aantal territoria met 17 toe in de regio. Tientallen tellers zochten systematisch bossen af en gaven hun tellingen door aan Sovon. Op zonnige dagen in de maand maart vonden ze de ene na de andere middelste bonte specht.

Minder kieskeurig
Vogelaars associëren middelste bonte spechten (in jargon afgekort als mibo’s) vooral met eikenbomen in ouder wordende loofbossen en lanen. Daar zijn ze in het oosten van het land inderdaad volop te vinden. De hoogste dichtheden werden dit voorjaar geteld in onder andere de bossen van Losser, Singraven, Almelo en Hengelo. Op landgoed Egheria bij Hooge Lutte werd zelfs een gemiddelde van 12 territoria per 100 hectare gemeld. Zulke flinke dichtheden zorgen er ook voor dat gebieden ‘vollopen’ en middelste bonte spechten minder kieskeurig worden. Dit jaar werden ze bijvoorbeeld ook waargenomen in vochtige berkenbomen aan de rand van heide en in kleine stukjes loofbos in naaldbos.

Ontwikkeling middelste bonte specht (aantal territoria) in Twente (blauw) en de omgeving van Losser (paars) (figuur: Ben Hulsebos)

Vooral geluid
Wie zich afvraagt hoe je in enorme stukken bos zoveel spechten kunt vinden: het is vooral een kwestie van luisteren. In het vroege voorjaar laten de spechten met hun opvallende rode kruin en lichtroze buik zich veelvuldig horen bij het afbakenen van hun territorium. Vooral de nasale roep, die wat wegheeft van een gaai, is kenmerkend (hier te beluisteren).

Vogelaars die zelf een bosgebied in het voorjaar willen inventariseren voor deze soort, kunnen contact opnemen met Sovon. Hoewel het voorjaar nog even weg is, kan nu vast aanmelden geen kwaad. In overleg met de districtscoördinator kijken we dan in welk gebied je aan de slag kunt.

Lees een uitgebreider verslag op de Sovonwebsite.

Tekst: Ben Hulsebos en Albert de Jong, Sovon Vogelonderzoek Nederland
Foto: Ran Schols
Figuur: Ben Hulsebos