Stinkende kamille op een bietendam in Zeeuws-Vlaanderen, met andere kamilles op de achtergrond

PLANTEN in het spoor van de boer

FLORON
6-MEI-2015 - Stichting FLORON is gestart met een nieuw tijdschrift: PLANTEN, met populair-wetenschappelijke artikelen en informatie over ontwikkelingen in de Nederlandse flora. In het eerste nummer onder andere een verhaal over Stinkende kamille, een boerenlandsoort die de afgelopen decennia zeer sterk achteruit is gegaan. Een gerichte zoektocht in West-Zeeuws-Vlaanderen leverde in 2014 op één dag vele tientallen nieuwe groeiplaatsen op.

Bericht uitgegeven door Floron op [publicatiedatum]

Stichting FLORON is gestart met een nieuw tijdschrift: PLANTEN, met populair-wetenschappelijke artikelen en informatie over ontwikkelingen in de Nederlandse flora. In het eerste nummer onder andere een verhaal over Stinkende kamille, een boerenlandsoort die de afgelopen decennia zeer sterk achteruit is gegaan. Een gerichte zoektocht in West-Zeeuws-Vlaanderen leverde in 2014 op één dag vele tientallen nieuwe groeiplaatsen op.

Sterke achteruitgang
Stinkende kamille (Anthemis cotula) kwam voor 1950 verspreid voor op de zwaardere gronden, waar ze groeide in akkers en op allerlei ruderale plekken met omgewerkte grond. Tegenwoordig lijkt ze op veel oude vindplaatsen verdwenen en staat ze als bedreigd op de Rode Lijst. Het Friese zeekleigebied en de Hoekse Waard vormen de laatste bolwerken.

Stinkende kamille op een bietendam in Zeeuws-Vlaanderen, met andere kamilles op de achtergrond (foto: Awie de Zwart)

In het spoor van de boer
De vondst van Stinkende kamille op een bietendam bij Oostburg was voor Awie de Zwart aanleiding voor een gerichte zoektocht in enkele polders in West-Zeeuws-Vlaanderen. Deze zoektocht leverde op één dag vele tientallen nieuwe groeiplaatsen op, negen nieuwe kilometerhokken konden op de kaart worden bijgeschreven. De groeiplaatsen bestonden uit dammen, randen van akkers en bermen van wegen. Plaatsen waar zware landbouwmachines in het najaar hun sporen nalaten: de bodem is er grotendeels kaal en kapot gereden en sterk verdicht. Deze onbegroeide plekken vormen een ideaal kiembed voor kamilles als Echte en Reukloze kamille.

Omslag van het eerste nummer van PLANTEN (foto: FLORON)Meesterbedrieger
Tussen al dit kamillegeweld bleek Stinkende kamille zich schuil te houden. De planten vielen op door de lichtere kleur, het grijsachtig groene blad en bladslippen die net wat breder zijn dan die van de andere kamilles. Subtiele verschillen dus. De harde kenmerken zijn te vinden in de aanwezigheid en vorm van de stroschubben op de bloemdekbodem. Het vermoeden bestaat dat Stinkende kamille vanwege haar gelijkenis met algemeen voorkomende kamilles nog al eens over het hoofd wordt gezien. In het artikel staat daarom een handige tabel met de verschilkenmerken van alle kamille-look-a-likes naast elkaar. Hopelijk leidt dit komend seizoen tot ontmaskering op meer plekken. De beste tijd om haar te spotten is in de (na)zomer.

Het volledige artikel kan worden nagelezen in PLANTEN, dat als pdf kan worden gedownload van de FLORON-website. Wilt u het tijdschrift PLANTEN ook ontvangen? Dat kan door donateur te worden van Stichting FLORON.

Tekst: Edwin Dijkhuis en Awie de Zwart, FLORON