Kanoet

Natuurorganisaties: Ministerie van Economische Zaken in gebreke

13-NOV-2015 - De Waddenvereniging, Natuurmonumenten en Vogelbescherming Nederland hebben het Ministerie van Economische Zaken in gebreke gesteld in verband met hun WOB-verzoek van mei dit jaar. De natuurorganisaties hebben gevraagd om alle informatie die het Ministerie heeft over de zoutwinning onder de Waddenzee.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

De Waddenvereniging, Natuurmonumenten en Vogelbescherming Nederland hebben het Ministerie van Economische Zaken in gebreke gesteld in verband met hun WOB-verzoek van mei dit jaar. De natuurorganisaties hebben gevraagd om alle informatie die het Ministerie heeft over de zoutwinning onder de Waddenzee.

Geduld op
Woordvoerder Ester Kuppen namens de natuurorganisaties: 'We hebben er best begrip voor dat het Ministerie even de tijd nodig heeft om de gevraagde informatie te verzamelen. Nu na vijf maanden nog steeds niet duidelijk is wanneer de informatie geleverd wordt, is ons geduld toch echt op'.

Kanoet (foto: Piet Munsterman)

Wat is een WOB-verzoek?
Een WOB-verzoek is een vraag om informatie van een overheidsorgaan, waarbij een beroep wordt gedaan op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB). Officieel hoort een overheidsorgaan een WOB-verzoek binnen maximaal acht weken af te handelen. Die termijn is inmiddels ruimschoots verstreken. Het ministerie heeft nu twee weken om de informatie alsnog aan te leveren. Als dat niet lukt, gaat er een dwangsom in. De Waddenvereniging, Natuurmonumenten en Vogelbescherming Nederland hebben een WOB-verzoek ingediend om meer te weten te komen over hoe het ministerie tot haar besluit is gekomen om vergunning te verlenen voor zoutwinning onder de Waddenzee.

Zoutwinning veroorzaakt bodemdaling
Het Ministerie van Economische Zaken verleende op 12 mei de definitieve vergunningen voor zoutwinning onder de Waddenzee. De Waddenvereniging, Natuurmonumenten en Vogelbescherming Nederland zijn in beroep gegaan tegen deze vergunningen. Het is nog niet duidelijk wanneer de Raad van State dit beroep gaat behandelen. De natuurorganisaties zijn er niet van overtuigd dat de zoutwinning geen schade zal veroorzaken aan de waddennatuur. Zoutwinning veroorzaakt bodemdaling. Zoutbedrijf Frisia en het Ministerie denken dat de natuurlijke processen in de Waddenzee die bodemdaling helemaal op kunnen vangen. De natuurorganisaties betwijfelen dat. De zoutwinning moet plaats gaan vinden onder de Ballastplaat. Deze plaat is juist heel belangrijk voor bepaalde soorten vogels. Als de plaat zakt, is er minder voedsel beschikbaar voor deze vogels.

Geen mijnbouw in gebied met Werelderfgoedstatus
De Waddenvereniging, Natuurmonumenten en Vogelbescherming Nederland vinden dat er helemaal geen mijnbouw moet plaatsvinden onder een natuurgebied van wereldklasse. Daarbij zijn er voldoende alternatieven. Het zout kan gemakkelijk ergens anders worden gewonnen. In Duitsland wordt zout in de Eems en de Waddenzee geloosd als afvalproduct. De Waddenzee is te belangrijk om op het spel te zetten. Daarom blijven de natuurorganisaties zich tot het einde toe verzetten tegen de winning.

Waddenliefhebbers steunen beroep
De contra-expertise werd mede gefinancierd uit de ontvangen donaties op goed zout. Nog steeds kunnen waddenliefhebbers helpen door te doneren op deze website van de Waddenvereniging. Als tegenprestatie ontvangen deelnemers het duurzame Goed Zout molentje, gevuld met handgeschept zeezout dat met een vracht-zeilschip naar Nederland is vervoerd.

Tekst: Natuurmonumenten
Foto: Piet Munsterman, Saxifraga