Kruipend moerasscherm terug in Drenthe

FLORON
22-SEP-2015 - Na een afwezigheid van meer dan een eeuw is het zeldzame Kruipend moerasscherm weer terug in Drenthe. De vondst werd gedaan door Han Runhaar van KWR tijdens onderzoek in De Holmers, een natuurgebied van Staatsbosbeheer in het Hart van Drenthe.

Bericht uitgegeven door Staatsbosbeheer en FLORON [land] op [publicatiedatum]

Na een afwezigheid van meer dan een eeuw is het zeldzame Kruipend moerasscherm weer terug in Drenthe. De vondst werd gedaan door Han Runhaar van KWR tijdens onderzoek in De Holmers, een natuurgebied van Staatsbosbeheer in het Hart van Drenthe.

Wie Kruipend moerasscherm (Apium repens) niet kent, zal het ook niet gauw aantreffen. Niet alleen omdat het zeldzaam is, maar ook omdat je er zo aan voorbij loopt. Het is een weinig opvallend, laag blijvend plantje met kruipende stengels. Tijdens de bloei, laat in de zomer, valt er iets meer te zien en verschijnen er tussen de gesteelde bladeren kleine schermen met witte bloemen.

Kruipend moerasscherm in De Holmers (foto: Berco Hoegen)

Kruipend moerasscherm groeit bij voorkeur op matig voedselrijke plaatsen in een vrij open grasmat. Die open plekken kunnen ontstaan door regelmatige overstroming of door begrazing. Vaak zijn dat weilanden in beekdalen die ’s winters onder water staan en ook 's zomers drassig blijven. De nieuw ontdekte groeiplaats in De Holmers past in dit plaatje. Hier is na natuurherstel een moerassige laagte ontstaan die wordt gevoed door grondwater uit de omringende boswachterijen van Staatsbosbeheer. Dit brongebied van de Drentsche Aa staat ’s winters onder water. In het gebied zijn na de inrichting al veel bijzondere soorten verschenen. Aan dat lijstje kunnen we nu dus Kruipend moerasscherm toevoegen.

Deze wilde verwant van Selderij behoort tot een van de meest bedreigde plantensoorten van Europa. De kern van haar verspreiding ligt in Nederland. Lange tijd waren er echter alleen nog maar groeiplaatsen in Zeeland. Die tijd is gelukkig voorbij: inmiddels is de plant dankzij natuurontwikkeling weer opgedoken in Gelderland, Overijssel en Noord-Brabant. En na een afwezigheid van meer dan een eeuw groeit ze nu dus ook weer in Drenthe. De zaden hebben waarschijnlijk al die tijd in de bodem liggen wachten op betere tijden. Gezien de omvang van de groeiplaats, enkele honderden vierkante meters, groeit ze hier al enkele jaren onopgemerkt.

In Drenthe was het vroeger ook al een zeldzaamheid, met slechts twee zekere waarnemingen. In 1859 is het verzameld in een drassig weiland bij een stroompje in Sleen. Ook is het ooit gevonden bij Westervelde (Norg). In het standaardwerk over de in Drenthe voorkomende wilde planten: De Atlas van Drentse Flora staat onder het kopje Toekomst: "Het valt niet te verwachten dat deze bedreigde plant opnieuw in Drenthe verschijnt". Het is maar goed dat voorspellingen niet altijd uitkomen!

Het televisieprogramma ROEG! besteedde afgelopen weekend aandacht aan deze vondst.

Tekst: Berco Hoegen, Staatsbosbeheer & Edwin Dijkhuis, FLORON
Foto: Berco Hoegen