Eekhoorn onder de wielen

Minstens 8 miljoen dieren gestorven op Belgische wegen in 2014

30-JAN-2015 - Vorig jaar stierven tussen de 8 en 27 miljoen dieren op de Belgische wegen. Dat blijkt uit tellingen die Natuurpunt samen met vrijwilligers het afgelopen jaar uitgevoerd heeft in opdracht van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie. Het duizelingwekkend hoge cijfer onderstreept de nood om knelpunten in het verkeer aan te pakken.

Bericht uitgegeven door Natuurpunt Studie [land] op [publicatiedatum]

Vorig jaar stierven tussen de 8 en 27 miljoen dieren op de Belgische wegen. Dat blijkt uit tellingen die Natuurpunt samen met vrijwilligers het afgelopen jaar uitgevoerd heeft in opdracht van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie. Het duizelingwekkend hoge cijfer onderstreept de nood om knelpunten in het verkeer aan te pakken.

De schattingen zijn gebaseerd op zogenoemde ‘trajecttellingen’: 110 vaste routes die regelmatig gecontroleerd worden door 77 vrijwilligers. Samen hebben ze het afgelopen jaar 2.370 tellingen uitgevoerd, goed voor 18.996 afgelegde kilometers. Gemiddeld werden 0,14 slachtoffers per kilometer gevonden. Een berekening op basis van deze voorlopige cijfers leert dat er in België per jaar zo’n 8 tot 27 miljoen dieren slachtoffer worden van het verkeer. Het verschil tussen die twee schattingen is zo groot omdat het gemiddeld aantal slachtoffers per kilometer een stuk hoger ligt bij trajecttellingen te voet dan per fiets of per auto. 8 miljoen is de meest gunstige schatting, 27 miljoen de meest negatieve. Er zijn nog meer gegevens van trajecttellingen nodig om de inschatting preciezer te maken. Het project loopt nog tot eind 2017. In combinatie met gegevens over de lokale populaties zal op termijn ook de impact van het verkeer op specifieke diersoorten gemeten worden.

Vooral amfibieën worden het slachtoffer van autoverkeer. (foto: Frank Hidvegi)

Met 5.3 km weg per vierkante kilometer heeft België met grote voorsprong het dichtste wegennet van Europa. In opdracht van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie verzamelt Natuurpunt met vrijwilligers gegevens om de impact van het verkeer op wilde dierenpopulaties te berekenen en brengt zwarte punten in kaart. Bedoeling is om gericht maatregelen (paddenoverzetacties, eekhoornbruggen, ecoduikers, wildrasters, ecotunnels) te kunnen nemen op de plaatsen waar het nodig is. Sinds de start van het project in 2008 werden 65.209 verkeersslachtoffers gemeld via de website www.dierenonderdewielen.be of www.waarnemingen.be. In het afgelopen jaar waren dat er meer dan ooit - 14.562. Op basis van de gegevens uit Dieren onder de wielen werd dit jaar in Geel nog een eekhoornbrug geïnstalleerd.

Eekhoornbruggen op knelpunten kunnen een redding betekenen  voor onfortuinlijke eekhoorns als deze. (foto: Robin Vanheuverswyn)

Jaarlijks zijn er twee duidelijke pieken wat het aantal verkeersslachtoffers betreft: in de periode februari/maart, wanneer de padden massaal naar hun voortplantingspoelen trekken en in de periode augustus/september wanneer jonge vossen, eekhoorns en wezels door hun ouders verjaagd worden en op zoek moeten naar een nieuw leefgebied. In die periode leggen de jonge dieren grote afstanden af.

Het afgelopen jaar werden tijdens paddenoverzetacties ruim 120.000 padden de weg over geholpen en op die manier van een gewisse dood gered. Toch was de gewone pad de soort die het vaakst de dood vond langs onze wegen het afgelopen jaar. Op de tweede plaats stond de egel, op de derde de vos.

Tekst: Diemer Vercayie, Natuurpunt Studie & Hendrik Moeremans, Natuurpunt
Foto's: Frank Hidvegi & Robin Vanheuverswyn