De knut Culicoides nubeculosus, één van de ongeveer 20 soorten knutten die in Nederland voorkomt. Duidelijk zichtbaar zijn de bijtende monddelen

Dierziekteonderzoekers vinden nieuwe knuttensoort

11-FEB-2015 - Het Centraal Veterinair Instituut (CVI) heeft tijdens onderzoek naar dierziekten een nieuwe knuttensoort gevonden. De mogelijk uit Rusland afkomstige exoot kan een rol spelen bij de overdracht van het blauwtong- en Schmallenberg-virus.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

Het Centraal Veterinair Instituut (CVI) heeft tijdens onderzoek naar dierziekten een nieuwe knuttensoort gevonden. De mogelijk uit Rusland afkomstige exoot kan een rol spelen bij de overdracht van het blauwtong- en Schmallenberg-virus.

Epidemioloog Armin Elbers stuitte op de nieuwe knuttensoort tijdens veldonderzoek op de Veluwe in de zomer van 2014. ‘We doen veel basaal onderzoek naar knutten die betrokken kunnen zijn bij de overdracht van virussen in de veehouderij, zoals blauwtong, het Schmallenberg-virus en Afrikaanse paardenpest.’ Rudy Meiswinkel, een Zuid-Afrikaanse entomoloog die al verschillende jaren participeert in het veldonderzoek van CVI, stelde vast dat het om een nieuwe knuttensoort ging. Het gaat om een dark wing obsoletus, met typerende zwarte vleugeltjes, melden ze in het januari-nummer van Veterinary Parasitology.

De knut Culicoides nubeculosus, één van de 25 soorten knutten die in Nederland voorkomen (foto: Hans Smid)

Of de nieuw gevonden knut een dierziekte overdraagt, is nog niet bekend. ‘Hij behoort tot het obsoletus-complex, waarvan we weten dat enkele leden daarvan kunnen optreden als vector van het Schmallenberg- en blauwtong-virus. Bij toekomstige uitbraken willen wij uitzoeken of deze knut die dierziekten ook overdraagt.’ Voorts wil Elbers graag weten waar de nieuwe knut vandaan komt. ‘In Scandinavië zijn ook voor het eerst dark wing obsoletus-knutten gevonden. Zij denken dat ze uit Rusland komen, maar daar hebben wij onze twijfels over. Wellicht is het een exoot, maar we willen graag precies weten waar ze vandaan komen.’ In de komende maanden gaat het CVI dat verder proberen uit te zoeken.

Er worden in Nederland zelden nieuwe knuttensoorten gevonden. Sinds de uitbraak van blauwtong in 2006 wordt er onderzoek gedaan aan knutten en zette de voedsel- en warenautoriteit NVWA een knuttenmonitor op. Toen werden er 24 knuttensoorten vastgesteld in Nederland. Dat zijn er nu 25.

Tekst: Albert Sikkema, Resource
Foto: Hans Smid, Bugsinthepicture