nachtzwaluw www.ivnvechtplassen.org

Jonge nachtzwaluwen op Heumensoord

23-AUG-2015 - Goed nieuws uit Heumensoord: schaapherder Bart Willers vond op de open heide van dit natuurgebied bij Nijmegen twee jonge kuikens van de nachtzwaluw.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

Goed nieuws uit Heumensoord: schaapherder Bart Willers vond op de open heide van dit natuurgebied bij Nijmegen twee jonge kuikens van de nachtzwaluw.

Nachtzwaluw (foto: IVN Vecht & Plassengebied) Het is voor het eerst dat de kwetsbare vogel broedend is waargenomen buiten het voor publiek afgesloten deel van Heumensoord. Eerder werd de nachtzwaluw wel gezien op het zweefvliegveldterrein als broedvogel. Dat het dier ook buiten deze zone jongen krijgt, geeft aan dat het met het beheer de goede kant op gaat. Nachtzwaluwen zijn namelijk kritische vogels die houden van openheid en rust.

Op de grond
De meeste kans om een nachtzwaluw te zien, maak je in de overgangen van bos naar heide. Daar broeden ze: niet in een boom maar op de grond. Of je ze ook echt ziet is de vraag, want de broedende vogels en hun jongen hebben verbluffend goede schutkleuren, zodat je ze nauwelijks kunt onderscheiden van de takjes, blaadjes, naalden en dergelijke op de grond!

Ratelend geluid
De kans is groter dat je de nachtzwaluw hoort, en wel in de paartijd. Dan is het dier ’s avonds goed te horen door het ratelende geluid dat hij tijdens zijn kenmerkende en opvallende baltsvlucht maakt.

Heiderijk
Natuurmonumenten werkt samen met andere partijen aan het plan “Heiderijk” waarbij de aanwezige open plekken en voormalige heidevelden weer met elkaar worden verbonden en uitgebreid. Schapenbegrazing zorgt voor het openhouden van de vegetatie en daardoor voor extra ruimte voor zeldzame vogels zoals de nachtzwaluw en de roodborsttapuit. Ook andere soorten zoals de zandhagedis profiteren van deze maatregelen.

Bron: Natuurmonumenten
Foto: IVN Vecht & Plassengebied