De mogelijke route van de schieraal van Delfzijl naar de Westerschelde

Groningse schieraal gevolgd naar de Westerschelde

28-JAN-2015 - Een aal (of paling) uit Delfzijl is op zijn reis naar de Sargassozee waargenomen in de monding van de Westerschelde. De betreffende schieraal werd op 22 oktober 2014 door IMARES Wageningen UR in samenwerking met Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL) van een zender voorzien om de vispassages in Delfzijl te valideren. Dit is de eerste keer dat een paling over grote afstand gevolgd kon worden in de migratietrek langs de Nederlandse kust.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

Een aal (of paling) uit Delfzijl is op zijn reis naar de Sargassozee waargenomen in de monding van de Westerschelde. De betreffende schieraal werd op 22 oktober 2014 door IMARES Wageningen UR in samenwerking met Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL) van een zender voorzien om de vispassages in Delfzijl te valideren. Dit is de eerste keer dat een paling over grote afstand gevolgd kon worden in de migratietrek langs de Nederlandse kust.

De schieraal (een volwassen paling die klaar is voor de migratietrek) is op zijn reis naar de Sargassozee waargenomen door het Belgische LifeWatch acoustic receiver network. De Belgische collega’s van de Universiteit Gent bleken een ‘vreemde’ vis te hebben waargenomen. Na enig speurwerk bleek het een Groningse schieraal te zijn die bij Delfzijl naar zee is getrokken.

De schieraal die bij Delfzijl is uitgezet en in de Westerschelde is gesignaleerd (foto: IMARES Wageningen UR)

Over grenzen heen
De waarneming levert zeer waardevolle informatie op over de migratie van schieralen naar de Sargassozee, een reis van ongeveer 6.000 kilometer. Het bevestigt niet alleen dat we de vis ‘delen’ over grenzen heen, maar ook de behoefte aan een grensoverschrijdend Europees netwerk om vismigratie te monitoren.De mogelijke route van de schieraal van Delfzijl naar de Westerschelde (foto: IMARES Wageningen UR)

Ruim Baan voor Vissen
Het onderzoek maakt deel uit van het project Ruim Baan voor Vissen van de Noordelijke waterschappen (Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest, Wetterskip Fryslân en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier). Binnen het project Ruim Baan voor Vissen worden vele vispassages en kilometers natuurvriendelijke oevers aangelegd en onderzocht.

Trek naar Atlantische Oceaan
Aal (of paling) is een soort die opgroeit in het zoete water en voor de voortplanting naar zee trekt. Dit gebeurt met name in het najaar. Tijdens de trek naar zee moeten de alen menselijke bouwwerken als gemalen of sluizen passeren. De aal paait waarschijnlijk in de Sargassozee (Atlantische Oceaan) op grote diepte. Natuurlijk paaigedrag is daar echter nog nooit waargenomen, waardoor het voorlopig een mysterie blijft of de aal zich daar werkelijk voortplant.

Tekst en foto's: IMARES Wageningen UR