Grote wolfsklauw gevonden in het Fochteloërveen

17-NOV-2015 - In het Drentse deel van het Fochteloërveen is de zeldzame grote wolfsklauw gevonden. Bijzonder, want dit plantje groeit zeker niet overal.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

In het Drentse deel van het Fochteloërveen is de zeldzame grote wolfsklauw gevonden. Bijzonder, want dit plantje groeit zeker niet overal.

Kieskeurig
Een unieke vondst, aldus vrijwilliger Tonnie Sterken, de grote wolfsklauw stelt namelijk behoorlijke eisen aan zijn groeiplaats. Ondanks wat zijn naam doet vermoeden is de grote wolfsklauw in werkelijkheid niet zo groot. Het is een relatief kleine plant, die over de grond kruipt met allemaal vertakkingen. Hierdoor heeft de plant een groeivorm die sterk lijkt op de klauw van een wolf. Door deze lage groeiwijze wordt de plant vaak snel overgroeid door andere planten.

Grote wolfsklauw (foto: Willem van Kruijsbergen)

Voedselarme grond
De grote wolfsklauw komt vooral voor op plaatsen waar erg weinig voeding in de bodem zit, waardoor andere plantensoorten hier niet of nauwelijks kunnen groeien. Het is niet zo verwonderlijk dat hij nu in het Fochteloërveen is gevonden. Het Fochteloërveen wordt gevoed door regenwater. Hier zitten niet of nauwelijks voedingsstoffen in. De groei van planten word zodoende amper gestimuleerd. Hierdoor krijgen zeldzamere planten als de grote wolfsklauw de kans om te groeien. De afgelopen jaren is Natuurmonumenten via het project Dutch Crane Resort druk bezig geweest om het Fochteloërveen verder te vernatten om unieke soorten weer een kans te geven.

Stikstofdepositie
Het gaat tegenwoordig slecht met soorten die zeer specifieke eisen stellen aan hun omgeving. Door stikstofdepositie vanuit de landbouw zijn er steeds minder plaatsen waar de grote wolfsklauw nog voorkomt.

Tekst: Natuurmonumenten
Foto: Willem van Kruijsbergen, Saxifraga