Aekingerzand, Nationaal Park Drents-Friese Wold

Nationaal Park Drents-Friese Wold uitgebreid

11-MRT-2015 - Nationaal Park Drents-Friese Wold wordt één groot aaneengesloten natuurgebied. Landbouwgebied Oude Willem lag altijd als een wig tussen de bossen en heidevelden van het Nationaal Park. Dat gebied wordt nu ingericht als natuur. Bezoekers kunnen daardoor binnenkort al dwalend en struinend het hele uitgestrekte gebied beleven.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

Nationaal Park Drents-Friese Wold wordt één groot aaneengesloten natuurgebied. Landbouwgebied Oude Willem lag altijd als een wig tussen de bossen en heidevelden van het Nationaal Park. Dat gebied wordt nu ingericht als natuur. Bezoekers kunnen daardoor binnenkort al dwalend en struinend het hele uitgestrekte gebied beleven.

Inrichtingsplannen
Provincie Drenthe en het waterschap Reest en Wieden hebben de inrichtingsplannen voor het oude landbouwgebied Oude Willem vastgesteld. Oude Willem is circa 450 hectare groot, 250 hectare ligt in de provincie Drenthe en 200 hectare in de provincie Fryslân.

Het Aekingerzand bij Appelscha, Nationaal Park Drents-Friese Wold (foto: Gouwenaar)

Om het oude landbouwgebied bij het Nationaal Park te betrekken wordt de grondwaterstand verhoogd. Dat is goed voor de vennen die tegen Oude Willem aan liggen. Sloten en greppels worden zoveel mogelijk gedempt. Verder wordt een belangrijke fietsverbinding verbeterd en verlegd naar een hoger deel in het gebied. Ook wordt Oude Willem geschikt gemaakt om in tijden van hevige neerslag extra water te kunnen vasthouden. De werkzaamheden vinden tussen 2015 en 2017 plaats.

Ligging Oude Willem in Nationaal Park Drents-Friese Wold (kaart: Dienst Landelijk Gebied)

Drents-Friese Wold
Nationaal Park Drents-Friese Wold is het op één na grootste bosgebied van ons land. Een natuurgebied vol variatie, met moeras, bos en stuifzand, met vennetjes en heide, met bolle akkers en bloeiende beekdalen.

Tekst: Staatsbosbeheer
Kaart: Dienst Landelijk Gebied
Foto: Gouwenaar