Bermen vol icarusblauwtjes

De Vlinderstichting
21-MEI-2015 - Naast het boomblauwtje, dat al vanaf begin april te zien was, is nu ook het icarusblauwtje verschenen. Zitten boomblauwtjes veel in tuinen, icarusblauwtjes zijn veel meer vlinders van bloemrijke graslanden en bermen.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting [land] op [publicatiedatum]

Naast het boomblauwtje, dat al vanaf begin april te zien was, is nu ook het icarusblauwtje verschenen. Zitten boomblauwtjes veel in tuinen, icarusblauwtjes zijn veel meer vlinders van bloemrijke graslanden en bermen.

Mannetje icarusblauwtje (foto: Kars Veling)Icarus was een figuur uit de Griekse mythologie, die met was en veren vleugels maakte en daarmee kon vliegen. Ondanks de waarschuwing van zijn vader was hij overmoedig en vloog te hoog en te dicht bij de zon. De was smolt en de vleugels vielen uit elkaar. Een triest einde. Waarom de naam icarus aan dit blauwtje is gegeven is onbekend, maar ze hebben wel geleerd van dit verhaal, want hoog vliegen, zoals boomblauwtjes wel veel doen, zie je bij icarusblauwtjes veel minder.

Icarusblauwtjes zie je soms met tientallen bij elkaar. Ze vliegen laag bij de grond over de bloemrijke graslanden en bermen waar de planten staan waarop de rupsen zijn gespecialiseerd. Rolklaver en kleine klaver zijn zeer gewild bij de rupsen, maar ook van andere klaverachtigen kunnen deze eten. Icarusblauwtjes hebben een aantal generaties per jaar. De vlinders die nu vliegen zijn op zoek naar een partner en paren. De vrouwtjes zetten vervolgens hun eitjes af op de juiste planten. Na een paar actieve dagen zijn ze versleten en sterven.

De meeste vrouwtjes zijn bruin, maar soms zijn ze prachtig blauw bestoven (foto: Kars Veling)

Aan de onderzijde is het icarusblauwtje goed te herkennen (foto: Kars Veling)Uit de eitjes die de komende weken afgezet worden zullen de rupsen eind juni en in juli verpoppen. In augustus kunnen we dan de nieuwe generatie verwachten. In sommige jaren vliegt er zelfs nog een derde generatie eind september, begin oktober. Uiteindelijk overwinteren de rupsen. In de loop van april verpoppen deze zodat de nieuwe generatie eind mei weer kan verschijnen. De mannetjes zijn zeer opvallend felblauw, de veel minder opvallende vrouwtjes zijn meestal bruin van kleur, maar er zijn er ook die prachtig diep paarsblauw van kleur zijn. Als ze de vleugels gesloten hebben zien we de fraaie onderkant, met lichtomrande zwarte stippen en fraaie oranje driehoekjes. Het boomblauwtje heeft behalve zilvergrijs en zwart geen kleur op de onderzijde. Wilt u ze ook eens zien ga dan naar bloemrijke plekken, bermen of industrieterreinen.

Tekst en foto’s: Kars Veling, De Vlinderstichting