Detail, kop, Atlantische steur

Zeldzame steur gevangen op zee

ARK Rewilding Nederland
10-SEP-2015 - Bijna drie maanden na uitzetting in de Rijn is één van de uitgezette steuren door een garnalenkotter gevangen in de Noordzee. De garnalenvissers hebben hun vangst gemeld bij Sportvisserij Nederland, WNF en ARK Natuurontwikkeling. De zeldzame steur is na de vangst weer levend teruggezet.

Bericht uitgegeven door ARK [land] op [publicatiedatum]

Bijna drie maanden na uitzetting in de Rijn is één van de uitgezette steuren door een garnalenkotter gevangen in de Noordzee. De garnalenvissers hebben hun vangst gemeld bij Sportvisserij Nederland, WNF en ARK Natuurontwikkeling. De zeldzame steur is na de vangst weer levend teruggezet.

Uitgezette steur
De Europese Atlantische steur (Acipenser sturio) van 78 centimeter werd donderdagmorgen 3 september rond 4 uur voor de kust van Goeree-Overflakkee, op ongeveer 15 kilometer van de Haringvlietsluizen, gevangen. De steur was voorzien van een merkteken met (contact)gegevens voor vangstmeldingen. Na het opmeten, noteren van gegevens en het maken van een foto is de steur weer in goede conditie over boord gezet door de bemanning van de VLI-7 Eben Haëzer uit Vlissingen.

Zeldzame steur gevangen op zee (foto: Jordi van Belzen)

De steur met nummer 8087 is één van de 53 jonge steuren die op 10 juni in de Rijn, op de grens met Duitsland, zijn uitgezet. Naast een merkteken, zijn de steuren die zijn losgelaten, voorzien van een zender die het mogelijk maakt ze te volgen. Dit zenderonderzoek geeft inzicht in het gedrag van de steur in de Rijn. De gevangen steur is via onder meer de Oude Maas bij Spijkenisse en de Nieuwe Waterweg bij Rotterdam naar de Noordzee gezwommen. Omdat de zender op zee niet werkt, zijn vangstmeldingen als deze erg belangrijk voor het onderzoek zodra de steuren de zee bereiken.

Steur als symbool voor een gezonde delta
De Europese Atlantische steur is de grootste vis die thuishoort in onze rivieren. Hij kan meer dan drie meter lang worden en daarbij ruim 300 kilo wegen. Deze steurensoort leefde duizenden jaren lang in Nederland maar in de jaren 50 van de vorige eeuw werd de laatste steur gevangen en gedood.

De terugkeer van deze zeldzame trekvis, die ernstiger bedreigd is dan de panda, is een mijlpaal voor het herstel van de deltanatuur. Het steurenproject voor herstel van een gezonde populatie steuren, is onderdeel van het Droomfonds Natuurherstel Haringvliet waarin een coalitie van zes organisaties ruim baan maakt voor deltanatuur, trekvogels en -vissen met steun van de Nationale Postcode Loterij. De steur staat namelijk symbool voor trekvissen zoals zalm, zeeforel en paling die voor hun leven en voortplanting zowel de zee als rivieren nodig hebben. Voor al deze vissen geldt dat ze een natuurlijke rivierdelta met zoet-zoutovergangen, getijdenverschilllen en een open verbinding naar zee nodig hebben.

Steur gezien?
Samenwerking met de beroeps- en sportvisserij is onontbeerlijk om de steur terug te krijgen in Nederland. De dieren kunnen de vangst redelijk aan, het zijn krachtige beesten zonder schubben maar met beenplaten. Snel vrijlaten is dus belangrijk en kan zeker helpen voor overleving van de soort. De 53 speciaal gemerkte steuren zijn heel gemakkelijk te herkennen aan een staaldraadje dat door de rugvin is gehaald. Daaromheen zit een plastic buisje en een geprinte code. Omdat de vissoort ook wettelijk beschermd is, moet sowieso elke gevangen steur (gemerkt of ongemerkt) onmiddellijk vrijgelaten worden.

Vangstmeldingen van de steur zijn nodig om informatie te verzamelen en dragen bij aan meer kennis over de migratie van deze unieke vissen, wat kan helpen om de soort terug te brengen in Europa. Gevraagd wordt om vangstlocatie, lengte (en gewicht) van de vis en nummer van het eventuele merk in de rugvin te noteren, foto’s te maken en de gevangen steur zo snel mogelijk levend terug te zetten. Vangstmeldingen, foto’s en informatie kunnen gemaild worden naar steurwwf@gmail.com. Bellen kan ook op telefoonnummer 06-30543441. Volledige vangstmeldingen (inclusief foto) komen in aanmerking voor 100 euro beloning.

Kijk voor meer informatie op www.steureninnederland.nl.

Tekst: Karsten Reiniers en Bram Houben, ARK Natuurontwikkeling
Foto: Jordi van Belzen, VLI-7 Eben Haëzer