Oostelijke vos heeft het niet gered

De Vlinderstichting
12-AUG-2015 - Vorig jaar was er in juli een grote invasie van de oostelijke vos. Deze vlinder was nog niet eerder in ons land gezien, maar toen werden er honderden gemeld. Veel vlinders overwinterden succesvol, maar tot voortplanting lijkt het niet te hebben geleid.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting [land] op [publicatiedatum]

Vorig jaar was er in juli een grote invasie van de oostelijke vos. Deze vlinder was nog niet eerder in ons land gezien, maar toen werden er honderden gemeld. Veel vlinders overwinterden succesvol, maar tot voortplanting lijkt het niet te hebben geleid.

Een van de oostelijke vossen die in juli 2014 in ons land kwam (foto: Kars Veling)Er waren dit jaar meer dan 100 meldingen in het voorjaar en op een aantal locaties werden meerdere vlinders bijeen gezien. Deze zouden zich moeten hebben voortplanten en in juli en augustus zouden de nieuwe vlinders moeten verschijnen. Helaas is er tot op dit moment geen zomerwaarneming, zodat we ervan uitgaan dat geen succesvolle voortplanting heeft plaatsgevonden.

Ook in Scandinavië worden maar heel weinig oostelijke vossen gezien. Uit Denemarken is er, voor zover we weten, maar één melding en is er daar een verschimmeld rupsennest gevonden. In Zweden zijn de waarnemingen ook schaars. Blijkbaar is het een slecht jaar voor de soort en dan is het niet vreemd dat juist op plekken waar hij nog maar net verschijnt, hij ook weer verdwijnt.

 

Oostelijke vos (foto: Kars Veling) en kaartje met de waarnemingen uit 2014 (oranje blokjes) en voorjaar 2015 (zwarte kruisjes) (bron: NDFF)

De waarnemingen in 2015 waren vooral in de noordelijke helft van het land. Het lijkt erop dat ze vorig jaar vanuit het noordoosten binnen zijn gekomen en voornamelijk zijn blijven hangen boven de lijn Zuid-Kennemerland tot Nijmegen. In de duinen en langs de zuidrand van de Utrechtse Heuvelrug zijn er veel meldingen, terwijl er ten zuiden van de grote rivieren maar sporadisch oostelijke vossen zijn gezien. Waarschijnlijk trok het open karakter van het rivierengebied en het Zuid-Hollandse veenweidegebied de soort minder. Er kan niet helemaal worden uitgesloten dat de soort trouwens toch nog ergens in ons land aanwezig is, maar er is zeker geen sprake van een echte vestiging. Misschien dat er nog eens een invasie plaatsvindt die wel tot duurzame populaties leidt.

Tekst en foto’s: Kars Veling, De Vlinderstichting