Oeverloper

Zwoele zomeravonden en twijfelende oeverlopers

Sovon Vogelonderzoek Nederland
14-AUG-2015 - Tijdens rustige zomeravonden in augustus kun je ze langs de kust en rivieren tegenkomen: groepjes oeverlopers. Ze verzamelen zich al roepend en trekken verder. De najaarstrek van deze kleine steltloper is in volle gang. 's Nachts passeren ze ongezien, maar laten oeverlopers zich vaak horen.

Bericht uitgegeven door Sovon Vogelonderzoek Nederland op [publicatiedatum]

Tijdens rustige zomeravonden in augustus kun je ze langs de kust en rivieren tegenkomen: groepjes oeverlopers. Ze verzamelen zich al roepend en trekken verder. De najaarstrek van deze kleine steltloper is in volle gang. 's Nachts passeren ze ongezien, maar laten oeverlopers zich vaak horen.

Oeverlopers broeden in een groot deel van noordelijk Europa tot ver in Siberië. Ze worden in ons land maar in heel kleine aantallen gevonden als broedvogel. Vanaf juli komt de najaarstrek op gang en passeren ze over een brede baan door Nederland. Eind juli en begin augustus is de trek bij ons op z'n hoogtepunt. Langs de grote rivieren en langs het IJsselmeer kun je 's avonds groepjes rondvliegende oeverlopers zien, die laag en luidruchtig over het water scheren. Vervolgens blijkt zo'n groep van soms tientallen vogels in de schemer hoogte te winnen en naar zuid te vertrekken. Maar trektellers zien ze soms ook ineens als spreeuwen weer uit de lucht vallen. Het zijn twijfelkonten. Telpost Vijfhoek bij Diemen is zo'n plek waar je dit verschijnsel tijdens zomeravonden regelmatig kunt zien. 

Groep van 60 oeverlopers vliegt over telpost Vijfhoek, Diemen (foto: Ricardo van Dijk)Nachtelijk wie-wie-wie
Hoewel een groot deel van de trek van oeverlopers onopgemerkt verloopt (nachttrekkers!), kan het nu zomaar gebeuren dat je tijdens een nachtje doorzakken, nachtvlinders kijken of wat dan ook een paar oeverlopers hoort. Ze roepen veel (herhaald wie-wie-wie-wie) tijdens de trek. In gebieden met slik kun je nu overdag ook veel oeverlopers tegenkomen; in de Delta zijn soms tientallen vogels aan de grond bij elkaar zien. De Kwade Hoek bij Stellendam is zo'n plek. Oeverlopers trekken weg naar de Atlantische kust van West-Europa, waar een deel blijft overwinteren, en de streken onder de Sahara.

Tekst: Albert de Jong, Sovon Vogelonderzoek Nederland
Foto: Ricardo van Dijk, Trektellen.nl